- stránka věnovaná koním a parkurovému skákání
Hledat
Navigace: tomas.hrbacek5 > Pomocné otěže ( aneb jak koni dát hlavu dolů )

Pomocné otěže ( aneb jak koni dát hlavu dolů )

Definice pomocných otěží

Pomocné otěže působí pouze na přední konec koně, záď může být jako zapomenutá vzadu. Pomocné otěže lze definovat jako jakýkoli kus výstroje pověšený na koně mimo normální sedlo a uzdečku s normálním stihlovým udidlem nebo drezurní uzdu s normální pákou a stihlem. Lze je také definovat jako „věci, které koně ovlivňují mechanicky", což je opak pomůcek jezdce. Lze je také definovat specifickými názvy a funkcemi, například průvlečky a martingaly, pomocné otěže a svírací nánosníky. V některých případech může být něco dodatečného k uzdečce a sedlu pro koně velmi dobré a nejedná se jen o usnadnění práce jezdce. Například takový stabilizátor kroužku udidla, který brání tomu, aby stihlové udidlo bylo protažené hubou.

Nejčastějšími vyvazovátky, neboli pomocnou výstrojí/otěžemi - jak tomu říkají ti, co je používají/prodávají/schvalují, jsou průvlečky a vyvazovací otěže, švédské nánosníky a udidla typu gag/fuga.

Nejčastěji diskutovanou pomocnou otěží používanou v drezuře jsou průvlečky. V angličtině se jim říká drawrein = protahovací/přitahovací otěže, v němčině Schlaufzügel = smyčkové otěže, někdy se jejich německý název ironicky vykládá jako spící otěže = Schlafzügel. Žádné vyvazovátko se v drezuře nepoužívá rutinovaněji a častěji, ani se tolik nezneužívá, jako průvlečky. V některých stájích dokonce koluje pověra, že je skutečně potřebujete, že bez nich nemůže kůň pracovat korektně. A možná je to u jejich koní i pravda...

Průvlečky – velmi jednoduché zařízeníPrůvlečky jsou skutečně jednoduché zařízení. Jsou to dlouhé otěže připevněné k podbřišníku, ať už po stranách nebo mezi předníma nohama. Odtud jdou skrze kroužky udidla do rukou jezdce, který může upravovat jejich délku. Fixně daná vzdálenost mezi podbřišníkem, udidlem a rukama brání koni zvedat hlavu nebo vystrčit nos více dopředu, než kolik mu to průvlečky dovolí.

Vypadá to, že se hodí k jakémukoli účelu. Mnoho jezdců si zvyklo je používat jako poslední věc, která zastaví jejich utíkající koně. Jiní si zase zvykli je používat, aby zabránili koni se uvolnit, když se začínají učit letmé přeskoky. A jiní zase proto, že kůň přece stejně má takto držet tělo, tak proč je nepoužít? Další zase, aspoň jak si myslím, je používají proto, že ve skutečnosti nedokážou jezdit koně na otěži, nebo se stydí, když jejich kůň zvedne hlavu, protože vypadl z rovnováhy nebo měl nějaký jiný problém. Ať tak nebo tak, není třeba dále vysvětlovat používání něčeho, co se používat nemá, takže budu pokračovat tím, že vysvětlím nevýhody průvleček.

Síla a uvěznění

Snaha stáhnout hlavu koně dolů pouze prostřednictvím otěží může být marnáTo, že průvlečky prokluzují skrze kroužky, a fakt, že jsou připevněné na dvou místech (dole a vzadu) opačných, než kam chce kůň dát svoji hlavu (nahoru a dopředu), způsobuje, že jsou mnohdy silnější, než by kdy mohl být samotný jezdec. Pouze na otěžích může kůň zvednout hlavu, dokud vzdálenost jeho hlavy k rukám jezdce zůstane stejná. Aby jezdec koně překonal silou, musí se pokusit stáhnout jeho hlavu dolů tím, že bude dolů tlačit i ruce (viz foto). Bez patřičných dovedností to ale není silná pozice.

Průvlečky jsou tedy nástrojem síly a nikoli porozumění, spolupráce a důvěry. A důvěra... jak přinutíte nedůvěřivého koně, kterého bolí hřbet nebo má celkově prohnuté tělo, který utíká a hvězdaří, aby byl poddajný? Ano, to je ta výzva, která přiměje většinu jezdců vytáhnout ze skříně průvlečky.

Různé pozice, jaké může hlava koně zaujmout na otěžích určité dílkyAle pokud se místo toho podíváme na to, co průvlečky skutečně dělají, a ne, co by v idealizovaných případech měly dělat, či v co doufáme, že dělají, a pokud si začneme uvědomovat rizika, pak nám možná toto řešení nepřijde až tak dobré.

Aktivní průvlečky, které táhnou udidlo dolů a dozadu, mezi místo, kde jsou připnuté do podbřišníku a ruce jezdce, lapí koně jako do pasti. Ten sice má prostor, aby se uvnitř tohoto vězení hýbal, ale nikoli do požadovaného směru - dopředu, dolů a před kolmici. Může však zarolovat krk dozadu (zelená pozice). Může ho taky zkrátit a trochu zvednout (červená pozice), ve snaze zmírnit působení udidla.

Aby kůň mohl uvolnit čelist a týl a natáhnout se dopředu - dolů - před kolmici, jak je žádoucí, jezdec musí nabídnout průvlečky z rukou více, než je běžné, a upřímně - zrovna toto zastánci průvleček moc nedělají! Místo toho jako by většina problémů vycházela z necitlivé ruky, která nabízí neochotně a jen málokdy včas. Protahování není pro tyto jezdce prioritou, narozdíl od sbírání koně a zkracování jeho rámce.

Kůň stažený průvlečkamiJe to zmatek, když má člověk nabídnout průvlečky a přitom udržet přilnutí na normálních otěžích. V nejlepším lze použít průvlečky tak, že se napnou tehdy, když kůň chce vystrčit nos dopředu, ale když uvolní čelist, prověsí se. Většinu práce je samozřejmě nutné udělat v uvolněném stavu, a ne aby kůň bojoval s průvlečkami. Toto ale není norma u jezdců, kteří používají průvlečky, a není divu. Pokud by je používali takto, nepotřebovali by je!

Použití průvleček ve funkci jakési zálohy však taky není příliš žádoucí, protože ideální je být schopen změnit délku krku koně dopředu a dolů kdykoli během jezdecké hodiny. Natolik volné průvlečky, že začnou působit až tehdy, když kůň vystrčí nos dopředu, však začnou působit také ve chvíli, kdy se kůň natáhne dopředu a dolů. Řešením by pak bylo přehmátnout průvlečky vždy, když chcete, aby kůň snížil svoji hlavu a krk. A zkrátit je, když po koni chcete, aby šel zase nahoru, protože jinak by byly k ničemu a kůň by na dlouhých průvlečkách mohl klidně koukat do nebe.

Vyvolání prohýbacího reflexu

Páteř koně, který je tažen dozadu reflexem vyvolaným průvlečkamiStejně jako v případě, když kůň nese hlavu nahoře, nepomůže jeho držení těla tah otěží dolů, je přirozenou instinktivní reakcí koně bojovat s tahem průvleček, které ho táhnou za hubu. Úkolem otěží není umístit hlavu koně dolů, ale spíš uvolnit dolní čelist a jazyk, takže se kůň do otěží natáhne. Pouze on sám, nikdo jiný mu nesníží hlavu, ani jezdec, ani nějaká otěž!

Krátké průvlečky dělají přesně to stejné, jako svaly dolní linie těla během rollkuru - zkrátí dolní linii a táhnou za šíjový vaz tak, že je tento omotaný podélně okolo páteře a stlačuje ji. Spodní oblouk zakřivení krku do S je vytlačený ven a kůň se prohne. K tomu navíc vyvolá tlak do jazyka ztuhlost čelisti a týlu, následkem čehož ztuhne i horní linie, a to stejným způsobem, jak ji zatíná kůň „hledící do hvězd". Zda kůň ve skutečnosti drží hlavu nahoře nebo se ji pokouší zvednout, ale je zadržen průvlečkami, je to stejné. Byl spuštěn stejný prohýbací reflex.

Gumový chambon neboli gumy

Pozn. překl.: Anglicky se této pomocné otěži říká „neck extender" = prodlužovač krku, česky je známý pod názvem gumový „chambon" (byť se jeho působení od skutečného pevného chambonu diametrálně liší) nebo jen „gumy".

Gumový chambon – krk zalomený u 3. obratleJedná se o mechanicky působící pomocnou otěž podobnou průvlečkám, jejichž délku nelze během ježdění přímo ovlivnit. Gumy jdou od podbřišníku skrze kroužky udidla k týlu. Nikdy nejdou do rukou jezdce a vzdálenost mezi rukama jezdce a hlavou koně nemá žádný vliv na hubu koně. Jsou také pružné a tím mohou vyzvat koně, aby přijal přilnutí. Jejich největší nevýhodou je fakt, že jezdec nemůže měnit jejich délku, takže nemůže koni povolit, aby ho odměnil, nebo ho nechat, aby se zcela vytáhl. To je dost neflexibilní a neučí to koně nic moc jiného, než hlavu snížit. Jezdec to má snadnější, protože nemusí držet a organizovat si v rukách průvlečky, ale následkem toho dochází k tomu, že gumy používají dokonce i ti horší jezdci. Skutečnost, že gumy nejsou nijak spojené s ničím na kohoutku, například s rukama jezdce či podbřišníkem, mluví za ně. Skutečnost, že jsou mechanické a nejsou k tomu, aby je zkušený jezdec použil ke konverzaci s koněm, mluví proti nim.

Příliš krátký gumový chambonGumy se mohou do jisté míry natáhnout a prodloužit a kůň se ve skutečnosti může vytáhnout dopředu-dolů a před kolmici. Avšak to se stane tehdy, když gumy nenecháte příliš krátké, než na koně sednete. Ani pokud jsou gumy dostatečně volné, nepředcházejí tomu, aby nepoddajný kůň nezkrátil svůj krk a zcela se neprohnul. Jediné na obranu těchto vyvazovátek je fakt, že je lze použít k uklidnění udidla klepajícího se v hubě koně, protože jezdec má příliš neklidné ruce. Tvrdé, stálé tahání je aspoň méně nepohodlné pro koně než tvrdé cukání za otěže, které vzniká při střídání extrémů povolený-napjatý-povolený-napjatý. Kůň může snížit hlavu a uklidnit udidlo proti pružnosti gumového lanka.

Vyvazovací otěže

Vyvazovací otěže s gumovým kroužkem ve funkci pružinyvyvazovací otěžVe Španělské jezdecké škole je tradicí, že vyvazovací otěže se vždy používaly pro lonžování a do jisté míry i pro práci na dlouhých otěžích. Jak a proč to tak dělají, jde mimo mé znalosti, protože jsem do této školy nechodila, takže se o to nebudu pokoušet. Ale pro nás, kteří jsme do této školy nechodili, skutečně nejsou tyto pomocné otěže něco, co bychom měli používat. Místo toho, abychom do nekonečna lonžovali s vyvazovacími otěžemi koně, který s nimi bojuje nebo jde za kolmicí/otěží nebo, jak je nejběžnější - se učí do nich lehat, aby zabránil poskakování udidla v hubě, je chytřejší strávit čas tím, že koně naučíte chodit na dlouhých otěžích nebo prostě pracovat na ruce. Většina jezdců dokáže udělat mnohem více práce pouze na uzdečce, kdy s koněm pracuje na ruce na 3 stopách, jde po jeho vnitřním boku, pracuje na ohýbání koně a natahování v kroku. Ohýbání a dovnitř plec v kroku je často mnohem užitečnější než klusání na vyvazovacích otěžích.

Vyvazovací otěže pouze táhnou hlavu dovnitřNěkteří lidé říkají, že musí lonžovat na vyvazovacích otěžích, aby koně narovnali. Vnitřní vyvazovací otěž zkrátí, aby koně správně ohnuli podle kruhu, a pak lonžují. Ale vyvazovací otěže na koni nesedí. Nemohou cítit narovnání/křivost koně, ani ho nemohou pobízet na jedné straně holení nebo povolit, aby se kůň vytáhl. Mohou jen fixovat hlavu. Viděla jsem tolik koní lonžovaných s vyvazovacími otěžemi, kteří byli nadměrně ohnutí dovnitř, tlačili plece ven a zadníma nohama kráčeli po stopě, která byla ještě víc uvnitř, než stopa předních nohou. Tak přece vypadá křivý kůň.

Přestaňte fixovat koni hlavu v určité pozici! Naučte se dělat na ruce dovnitř plec na malém kruhu, pak s koněm pracovat na dlouhých otěžích a jezdit ho tak, aby šel v rytmu, uvolněný, na přilnutí a s kmihem, pak budete pracovat na narovnání. Narovnání nelze najít v určité pozici, které dosáhnete vyvázáním, stejně jako přilnutí „na otěži" nelze dosáhnout tím, že vyvážete hlavu dolů.

Vyvazovací otěže jsou tak neživým vyvazovátkem, jako nic jiného, a nezlepšují protažení koně dopředu-dolů-před kolmici, ale spíš ho učí udržovat určitý tvar krku a čelisti a snížit kohoutek. To NENÍ VYTAŽENÍ!

Vyvazovací otěže fixují vzdálenost mezi hubou koně a bodem na obřišníku nebo podbřišníku. Kůň se s tím může vyrovnat mnoha způsoby, tím, že zkrátí krk, zaroluje ho dolů atd. Přinutit koně „jít na otěži" na vyvazovacích otěžích, to už musíte být expert ve vedení koně na lonži, musíte ho často povolovat, abyste ho ušetřili křečí, které způsobí ztuhlost, a musíte mít dost dobře vycvičeného koně. Jenže jaký to má pak smysl, když máte dobře vycvičeného koně a víte, jako ho správně vést? Pokud to umíte, umíte také úspěšně pracovat na dlouhých otěžích! Nebo proč rovnou nejezdit?

Dobře vycvičený kůň zkrácený vyvazovacími otěžemi, ale stále zvládne určité vzpřímení v piafěKůň na obrázku vlevo je dobře vycvičen. Je na vyvazovacích otěžích, které se zdají být příliš krátké pro jakoukoli produktivní práci. V kroku je zarolovaný. Když však vyklene krk nahoru, dostatečně pro piafu, přestože tato piafa není příliš aktivní, protože jeho zadní noha se zvedá výš než přední, otěže mají adekvátní délku (i když by to chtělo delší krk). Takže pro takto krátkodobé použití při extrémně shromážděných cvicích mají vyvazovací otěže určitý účel. Ale mohou stejně dobře koně učit zarolovat se za kolmici.

Gumové kroužky poskakují nahoru a dolůPoužít vyvazovací otěže pouze pro zkrácení koně je kontraproduktivní, protože se kůň dříve naučí proti těm mechanickým, nepovolujícím provázkům připnutým do udidla zatnout svaly a tím se učí být ztuhlý.

Vyvazovací otěže také blokují pohyby hlavy a krku v kroku a cvalu, takže zbývá jedinou možností klus. V klusu, který je provázen poskakujícími pohyby nahoru a dolů, řemeny a gumové kroužky vážící výrazně více, než je žádoucí „hmotnost otěží", poskakují nahoru a dolů s pohybem koně. Jediným způsobem, jak se kůň může vyrovnat s tímto nepříjemným efektem, je lehnout si do udidla.

Vyvazovací otěže brání natahování a podporují zarolování hlavy k hrudníkuJe tady také problém zakopnutí, ztráty rovnováhy, rozpustilosti na lonži. A co se stane? Fixní kožená vyvazovací otěž cukne koně v hubě tak hrubě, jaký bude pohyb hlavy. To NIČÍ hubu koně a způsobí, že bude naprosto necitlivá. Možné výhody, které mohou vyvazovací otěže přinést, jsou překonány faktem, že způsobují tvrdnutí huby mnoha spletitými způsoby.

Někdo říká, že na vyvazovacích otěžích se kůň může naučit „správné přilnutí". Myslím si, že to záleží na tom, co si pod pojmem „správné přilnutí" představuje. Pokud si myslíte, že jezdec by měl být schopen držet otěže ve fixní délce po delší dobu ježdění a že kůň má být tím jediným, který se tomu má po celou dobu přizpůsobovat, pak se to skutečně může naučit na vyvazovacích otěžích. Pokud však „správné přilnutí" znamená, že kůň se vždy snaží napínat otěže a že jezdec přizpůsobuje jejich délku aktivitě hřbetu a zádi koně, aby ho odměnil nebo ohnul, aby umístil jeho hlavu výš nebo níž se stejnou mírou tahu za otěže, pak se kůň od vyvazovacích otěží naučí pouze to, aby se nemazal s rukama jezdce.

Vyvazovací otěže také nedokážou určovat pozici hlavy koně v týlu, ale spíš mezi prvním a druhým krčním obratlem. Můžete zapnout jednu vyvazovací otěž kratší než druhou, ale při lonžování nemáte kontrolu nad tím, zda se kůň ohne v plecích, uprostřed krku nebo na správném místě.

Žádná kontrola, to je to, co se dá o vyvazovacích otěžích říct. Nemůžete kontrolovat jejich délku z druhého konce lonže, nemůžete ve skutečnosti kontrolovat plec koně nebo jeho ohnutí. Nemůžete mu povolit nebo dokonce na chvíli zkrátit. Tak proč je používat? Dokud je nepřipnete k obnosku a nevybere typ vyvazovacích otěží s nejlehčím gumovým kroužkem, dokud je nebudete často povolovat, nepovedete koně opatrně, pak je nepoužívejte.

Otěže „Thiedemann"

otěže ThiedemannOtěže „Thiedemann" jsou jakési poloviční průvlečky, které méně zdatní jezdci mohou používat bez toho, že by vlastně drželi další pár otěží v rukách. Někteří jezdci vyzdvihují jejich „chytrost" a říkají, že jsou ke koni šetrné a že je to to nejlepší na světě. Jezdila jsem dokonce u instruktorů, kteří trvali na tom, abych je používala, ještě předtím, než mě viděli jezdit, protože si mysleli, že patří standardně ke koni. Ach, bože!

Ale někteří říkají, že tyto otěže jsou mírné. Že působí pouze tehdy, než kůň dostane hlavu do správné pozice, a pak automaticky povolí. Ze stejného důvodu - „usazení" hlavy koně - by pravděpodobně měli rádi i průvlečky, ale nejsou příliš zruční, aby je používali. Neuvědomují si, že to, jak kůň nosí svoji hlavu, nelze dosáhnout tahem za udidlo směrem dolů, až se hlava dostane do správné pozice (usazení hlavy rukama). Správného nesení hlavy lze dosáhnout aktivací zezadu, výsledkem čehož je zvednutí hřbetu a kohoutku, vyklenutí krku a vše je pak perfektní.

Kovová očka pro připnutí otěží „Thiedemann“K čemu tedy vůbec jsou otěže!? Proč jezdci vlastně nejezdí bez otěží, když je to tak zatraceně dobře? Takže... Dříve, než bude „vše perfektní", jak jsem uvedla na konci minulého odstavce, musí přijít „uvolnění týlu a pověšení hlavy skoro ke kolmici tím, že udidlo působí na dolní čelist". To je to, co dělají ruce jezdce, aby se kůň dostal na přilnutí a aby vepředu zaujal ono držení. To ony koně žádají „prosím, uvolni čelist, prosím, uprav držení v týlu, prosím, prodluž krk, ať ti můžu nabídnout otěže, až to uděláš".

To musíte být schopni udělat bez ohledu na to, kde má kůň zrovna hlavu. Proto jezdíme s otěžemi v rukou, jejichž délku můžeme upravovat, a nikoli s vyvazovacími otěžemi. Nahoře nebo dole, dozadu, dolů a dopředu, vždy musíte být schopni cítit hubu koně a rychle ji požádat o uvolnění, pokud ji kůň zatne. Má se to snad dělat neměnnou délkou otěží, které táhnou udidlo dolů, dokud nedostanou hlavu koně do právě jediné pozice? Ne, to by potom bylo zautomatizované „usazení" hlavy.

Otěže „Thiedemann" a kovová očka pro jejich připnutí také představují závaží pro otěže. Tito málo zruční jezdci nejenže směřují k „usazení" hlavy koně a ztuhnutí jeho krku, ale také k tomu, že jejich lehké otěže začnou poskakovat a koně škubat v hubě.

Pružná prodloužení otěží (Rein-Aid Inserts)

Pružné prodloužení otěžíJe to vlastně krátký řemen přidaný k otěži, do něhož je všitá guma. No, všitá možná není přesný výraz. Pevná kožená otěž v tomto místě dělá smyčku a mezi konci této kožené smyčky je ona guma (v případě mírného tahu za otěž), která se může natáhnout tak, že se napne i kožená smyčka za ní (poměrně silný tah za otěže). Tato věcička tak má „vůli" asi 2,5-5 cm.

Nehodlám tuto věc jen poplivat. Vlastně je OK, především z hlediska koně. Používají ji jezdci, kteří ještě nedokážou udržet pružné, živé přilnutí vycházející z citlivých rukou a z uvolnění. Ti, jejichž ruce nejsou nezávislé na pohybu koně a tedy ani na jejich vlastním sedu. Doufám, že tito jezdci to vědí. Používají tento vynález pouze proto, aby pomohli svému koni.

Čemu ale nepomohou z dlouhodobého hlediska, je řešení onoho problému nešikovných rukou. Pokud používáte tato prodloužení otěží, budou místo vás pružit ona a pouze vás utvrdí v tom, že tuhý úchop otěží je OK a neustálé poskakování rukou je OK, protože vaše pomůcky otěžemi se zjemní, než dojdou k hubě koně. Nikdy se nenaučíte cítit měkké přežvykování koně, který je na přilnutí.

Chambon a gogue

gogueV současné době se, z pohledu drezurního ježdění, objevují nové vynálezy a vylepšení průvleček. Jejich nosnou myšlenkou je skutečně dosáhnout postupného povolení, které je potřebné k tomu, aby se kůň podpořil ve své snaze vytáhnout se za udidlem dopředu-dolů-před kolmici. Obě popisované pomocné otěže jsou poněkud složitější než průvlečky a fungují na principu kladky. Ve skutečnosti jsou to pomocné otěže určené k lonžování, stejně jako se za tímto účelem používají tradiční vyvazovací otěže ve Španělské jezdecké škole, ale mnoho lidí je používá obecně ve výcviku a k ježdění. Já osobně nechápu, že si jezdci myslí, že nedokážou koně lépe se přimět vytáhnout dopředu-dolů-před kolmici jeho narovnáváním a manipulací s otěžemi, než to dokáže jednoduchý provázek, který mechanicky povolí ve správném úhlu. Myslím si, že jim snad vůbec nevadí, že tento účinek je vytvořen něčím, co ovlivňuje pouze hlavu koně, takže to už není „hele, jezdím bez rukou!". Spíš je to „hele, ten provázek umí to, co já ne!". Lze jen doufat, že tito jezdci si jednou uvědomí, že se potřebují dále vzdělávat a že je nebezpečné si myslet, že pomocné otěže mohou jezdit místo nich. Několik pevných uzlů na provázku nevyřeší ani bolavý hřbet koně, ani nedostatečný výcvik.

chambon v akciZe všech těchto pomocných otěží je chambon jediný, který skutečně pracuje uspokojivě ve své původní funkci - lonžování. Chambon je jediným zařízením, které koni dovolí natáhnout se zcela dopředu-dolů-PŘED KOLMICI.

jednotlivé části chambonuChambon je ve skutečnosti jednoduché zařízení. Mohli byste si ho udělat sami, pokud by nebylo dražší nakoupit jednotlivé komponenty, kožený řemen, kroužky a lanko, než si pořídit v obchodě již hotový produkt. Potřebujete obřišník pro upevnění hlavního řemene (modrý), pokud nemáte lonžovací obřišník, použijte sedlo a jeho podbřišník. Dále je tu krátký řemínek (zelený) připnutý přes nátylník uzdečky, který je opravdu potřeba. Pak tu jsou kroužky (žluté) na obou koncích tohoto řemínku, skrze které prokluzuje lanko (červené) připnuté do kroužků udidla.

Jeho funkce je následující:
chambon v akciKdyž kůň zvedne hlavu a vystrčí nos dopředu, zatne hřbet, toto zařízení zapůsobí prostřednictvím lanka, které se napne. Vzdálenost ke zvednuté hlavě (týlu) je větší, než jaká byla v uvolněném stavu, ale nejen to. Nátylník tlačí dolů. Jakýkoli pokus ze strany koně správným směrem je vždy odměněn. Pokud kůň sníží nos, chambon povolí, povolí pak zvláště tehdy, kdy kůň sníží týl. Vzdálenost mezi obřišníkem a týlem při kompletním vytažení koně dopředu-dolů-před kolmici je vždy kratší, než když se kůň prohne a zvedne hlavu nahoru. Chambon se prověsí.

Koně zpočátku dokonce ani s chambonem nebojují, protože jeho působení je poměrně měkké. Ve srovnání s vyvazovací otěží typu tie-down nebo pevným martingalem, které mohou mít koně prověšené, a pak, až zvednou hlavu, se napnou a způsobí paniku nebo ztuhnutí. Já osobně jsem viděla koně, jak se s jezdcem převrátil kvůli tie-down. Kůň se něčeho lekl a hodil hlavou nahoru, takže ho tato vyvazovací otěž chytla za hubu. Kůň zpanikařil a začal s ní bojovat, což skončilo tím, že se vzepjal a přepadl.


 

 

 

 

 

 

 

Lonžovací postroj Pessoa

V době, kdy mezi parkurovými jezdci kralovali Pessoovi, tedy v 80. a 90. letech minulého století, vyšlo z jejich stáje hodně „vynálezů". Ve článku o udidlech už jsem zmínila tzv. „Pessoa gag bit", čili sněhuláka (viz Uždění a udidla 3: Gag, fuga a jak vlastně udidlo působí), který je kombinací vozatajského udidla a gagu. Pak to byl tzv. "Pessoa training system", čili lonžovací postroj Pessoa používaný k lonžování koní. Tento postroj by měl koně přimět natáhnout se dolů a zároveň zaktivovat záď, aby zadní nohy vykračovaly směrem dopředu, takže by měl být dobrý pro koňský hřbet. Viděla jsem ho v akci několikrát, a zatímco skutečně dostal hlavu koně dolů, nejvýraznější efekt tohoto výmyslu bylo to, že se mu podařilo škubnout koni v hubě vždy, když se odrážel zadní nohou.

lonžovací postroj Pessoa zapnutý dole, lonžovací postroj Pessoa zapnutý výš. Jedná se o poměrně složitý kladkový systém, který prostřednictvím obřišníku spojuje záď (stehna) s hubou koně. Předpokládám, že ona provazová smyčka okolo stehen má koně podpořit v tom, aby vyšlapoval zadníma nohama více dopředu, když na ně tlačí zezadu, a zároveň má omezovat zvedání hlavy. Ale co je citlivější - kůže na stehnech nebo huba!? Podpoří to koně v zarolování hlavy dolů, nikoli v tom, aby se natahoval za udidlem, protože udidlo mu s každým krokem škubne hubou. Pokud nic jiného nepůsobí mechanicky, pak tento postroj ano!

Nikdy jsem ani neviděla, že by se s tímto postrojem skutečně u nějakého koně zaktivovala záď, pouze padl na předek a zaroloval se za kolmici. Postroj lze zapnout do nižší pozice (pro lepší vytažení) a do vyšší pozice (pro shromáždění), ale nezdá se, že by to mělo tento účinek.

postroj "hock hobble"Postroj „Hock Hobbles"

Některé z těchto vynálezů jsou tak sprosté k hubě koně, že nemohu ani pomyslet na to, že existují. Pokud někdo použije postroj zvaný „hock hobbles", který spojuje hlezna koně s udidlem, musí tak učinit s úmyslem vyškubat koně v hubě. Je to jedna z westernových výcvikových pomůcek, ale je třeba se o ní zmínit, protože dříve nebo později stejně prosákne do hlavního jezdeckého proudu.

Postroj „Abbot-Davies Balancing Rein"

Abbot-Davies Balancing ReinDalší verzí těchto postrojů je tzv. "Abbot-Davies Balancing Rein", který spojuje udidlo koně s ocasem. Nevím, jestli někdo tento výmysl používá, nebo jestli to někdo někdy na někom viděl. Ve skutečnosti je to pevný martingal, který táhne ocas mezi stehna. Někdo si možná myslí, že díky tomuto tahu kůň podsadí záď mezi zadní nohy, ale já si to nemyslím. Koně je třeba pobízet, aby zadníma nohama došlapoval více dopředu pod své tělo a podsadil záď. Největší působení to stejně bude mít na hubu koně, když celé to řemení pod břichem začne poskakovat s každým krokem. Také to nedovolí koni, aby natáhl krk dopředu-dolů-před kolmici, může ho pouze zarolovat ke karpům.

Dvoudílný lonžovací postroj s chambonem

Pokud nutně potřebujte dát něco na svého koně, aby se vytáhl dopředu a dolů, použijte, prosím, jemnější a levnější pomůcku, než je lonžovací postroj Pessoa nebo The Abbot Davies. Pamatujte, že vlastníci patentu vydělávají na vašem zoufalství a prodávají klubko provazu za 150 dolarů i víc. Ty peníze, které zaplatíte, nebudou vašemu koni k žádnému užitku. Vyrobte si místo toho levnou a citlivou pomůcku a za ušetřené peníze pozvěte ke svému koni chiropraktika, nebo si zaplaťte lekci práce na dlouhých otěžích.

Chambon vyvíjí tlak na týl a hubuChambon povolí svůj tlak, když se kůň vytáhneVepředu použijte chambon a okolo stehen jednoduše dejte „gumy" ("gumový chambon") a připevněte ho z obou stran k obřišníku. Garantuji, že kůň bude dostatečně cítit svůj zadní konec, ale chambon bude k jeho hubě milosrdný a dovolí mu naplno se vytáhnout dopředu-dolů-před kolmici!

Pamatujte si také to, že je to právě přirozený pohon vpřed pocházející ze zádě, který vyrobí ono natažení a bude učit koně, aby šel dopředu svižně, ale nespěchal.

Tie-down připevněná ze strany za účelem „měkkého“ ohnutíWesternová „drezurní" vyvazovací otěž

Eitan Beth Halachmy nazývá svůj jezdecký styl „cowboy dressage" (kovbojská drezura), protože ze všeho nejdříve „se hodně naučil o disciplíně a drezuře od maďarského důstojníka jezdecké kavalerie". Všimněte si, že jako první zmiňuje disciplínu. Také má rád americké kovboje, takže skloubil obojí. Zjistil, že je nezbytné spojit ze strany udidlo s ocasem, aby koně přiměl se ohnout a být poslušným. Disciplína, bez debat. Nebo mučení.

Martingaly a vyvazovací otěže „tie-down"

Existuje několik různých více či méně složitých pomocných otěží, které omezují výšku hlavy koně. Nejjednodušší z nich je známá pod anglickým názvem „tie-down" (pozn. překl.: u nás se používá i výraz nárazová otěž a má princip tzv. pevného martingalu), která jde od uzdečky k hrudníku koně a je zapnutá do podbřišníku nebo obřišníku. Některé tyto pomocné otěže se zapínají do kroužků udidla, jiné do nánosníku a někdy jsou prostřednictvím volných kroužků spojené s otěžemi. V tomto případě se pak nazývají volný martingal.

Volný martingal často používají skokoví jezdci a stal se více či méně standardní součástí jezdecké výstroje koně. V různých situacích na parkuru je skutečně užitečný, především v případě, kdy kůň má tendenci vyhnout se pomůckám otěží, když najíždí na skok.

Vznětliví nebo tvrdohlaví koně někdy házejí hlavou nahoru, mám na mysli skutečné švihnutí hlavou nahoru. Ne jenom něco jako „nad otěží", které je známo v drezurním ježdění, ale jedná se o chvíle, kdy je nos koně skutečně nejvyšším bodem a kůň se nezadržitelně rozbíhá vpřed. A sportovní plemena koní jsou stále vznětlivější. Výhodou volného martingalu je to, že, pokud se nastaví správně, začne působit až tehdy, kdy je to třeba. Když se otěže zvednou nad určitou úroveň, kroužky je drží zpátky. Díky tomu také táhnou otěže dolů a nikoli dozadu.

Když kůň hodí hlavou skutečně vysoko, může jezdec zatáhnout za otěže pouze směrem k uším koně (hlava je vodorovně) a cokoli, co s otěžemi působícími v tomto úhlu provedete, se mine účinkem. Pokud má kůň hlavu v normálnější pozici, řemení volného martingalu je prověšené a nijak nepůsobí. Zároveň brání tomu, aby se otěže dostaly přes hlavu koně a aby si kůň do nich šlápl, pokud jezdec z koně spadne.

irský martingalirský martingal v akciIrský martingal má stejnou funkci. Je to zároveň jednoduché zařízení. Provléknete otěže kroužky tohoto martingalu tak, aby řemínek martingalu zůstal pod krkem. Díky tomu bude působit proti dolní straně krku, pokud kůň zvedne hlavu, a také tam se kroužky martingalu vzepřou. Když se kůň chová korektně, martingal nepůsobí. Je jen jeden problém...

Většinou nejsou martingaly dost dlouhé nebo s dostatečně oddělenými vidlicemi, aby umožnily „otevřenou" pomůcku otěží. To nemusí vadit při skákání, ale pro drezurní ježdění to je katastrofální. Irské martingaly nedovolí skoro žádný pohyb otěží do strany a někdy mohou dokonce držet otěže ještě blíže k sobě, než by jezdec měl v neutrální pozici. Jsou tedy vhodné pro skákání a nikoli pro základní jízdárenský výcvik.

Pevný martingal zapnutý do nánosníkuExistuje celá řada pomocných otěží pracujících na principu pevného martingalu. Některé jsou známé pod anglickým pojmem „tie-down". Jedná se o řemen s pevně nastavenou délkou, který jde od hlavy k hrudníku. Tzv. nárazová otěž (angl. tie-down nebo harbridge rein) je jedním z nich. Připíná se buď k nánosníku, jako jakýkoli jiný pevný martingal. To zní poměrně nevinně a ve skutečnosti to není tak zlé. Skutečnou nevýhodou je, že nemá žádnou pružnou část, takže když začne působit, může to být dost silné škubnutí.

Nárazová otěže zapnutá do udidla.Pokud se použije na koně s nebezpečnými zlozvyky jako stavění se na zadní, může být životu nebezpečná. Stále mu totiž poskytuje dostatek prostoru pro švihnutí krkem, a když se náhle napne, kůň se může rozrušit, vzepnout a přepadnout dozadu. Děsivé.

Díky jednoduchému doplňku lze pevný martingal zapnout i do kroužků udidla. To je samozřejmě mnohem tvrdší a může dojít ke stejným problémům, jaké byly popsány výše u korektně zapnutého pevného martingalu. A pokud je zapnutý do udidla, je to ještě horší - kroužky udidla jsou tažené dolů a k sobě, vzniká louskáčkový efekt a kloub jednou lomeného udítka jde přímo nahoru proti tvrdému patru koně. Pokud nic jiného, pak právě toto způsobí, že se kůň vzepne nebo s jezdcem uteče.

Alliance Back Lift

Našla jsem konečně anglickou verzi webových stránek popisujících toto zařízení. Už mě to mate výrazně méně.

Postroj Alliance Back LiftStále jsem ho ještě nevyzkoušela, ale něco už k němu mohu říct.
1.Zdá se, že ovlivňuje správnou část předku koně - zvedá základnu krku.
2.Není připevněný k hubě a zdá se, že nenutí koně se zarolovat za kolmici.
3.Je to stále statický vynález, který MŮŽE být použít k silovému stažení hlavy dolů, místo k tomu, aby „požádal" koně o natažení.

Více se dočtete na http://www.alliancebacklift.freesurf.fr/mraffit/uindex.htm.

Pokud jste dočetli až sem, jistě jste zjistili, že všechny tyto vynálezy se soustřeďují okolo jedné konkrétní části koňského těla - hlavy.

Místo všech udělátek

A teď jsem na misi.

Hledám ztracené „sestavování" týlu. Kamkoli jdu, cokoli čtu, všude je to o ohýbání, klenutí, přilnutí, aktivitě, dopředu-dopředu-dopředu atd. Ale nikde se neobjevuje ten starý koncept sestavení koně v oblasti týlu. Myslím, že je zcela zapomenutý.

A zároveň neustále sleduji, čemu Paula Kierkegaard (americká rozhodčí a trenérka) říká ukvapené vyklenutí, taky tomu lze říct předčasné vyklenutí nebo přímé vyklenutí. Přímé svislé vyklenutí hlavy, které ho donutí takzvaně přijít na otěž. Když jsem byla jako dítě v jezdecké škole, NEMĚLI JSME DOVOLENO střídavě tahat za otěže, abychom koně dostali do nějaké pozice. Neměli jsme dovoleno ani silně zkracovat otěže a pobízet, dokud koně nedostaneme „do pozice". Vůbec po nás nechtěli mít koně v nějaké pozici. Žádný učitel jezdectví se vůbec nezmínil o pojmu „na otěži". Pouze po nás chtěli, abychom projížděli rohy opatrně, sestavili koně v týlu těsně před rohem, opatrně ho ohnuli při projíždění rohem a trochu mu po projetí rohu povolili. V každém rohu. To stejné platilo pro velké či malé kruhy, obraty okolo zádě či předku. Dokonce i pro obávané ustupování na holeň.

Vůbec si nepamatuju, že by se někdy mluvilo o „na otěži", když jsem byla dítě a dorostenec. Ale byla jsem malá a samozřejmě si nepamatuju všechno. Ale vím, že díky tomu, že jsme ty cviky projížděli s pečlivým sestavováním koně, kůň skutečně změkl a sedělo se na něm pohodlně. Jezdila jsem koně jménem Jino, bála se jeho chodů a klusu, který bylo těžké vysedět. Byl skutečně moc dobrý. Byl tam jeden bývalý závodní kůň, kterého škola koupila. Nikdy se mi nepodařilo na něm jezdit dobře, vysedět jeho klus, protože rohy a figury nikdy nefungovaly v tom, aby ho změkčily a zlepšily jeho pohodlnost. Byl ztuhlý a měl zatnutý hřbet. Myslím si, že byl obětí předčasného, přímého svislého vyklenutí ve své předchozí kariéře, když byl závodním koněm.

Šíjový vaz je natažitelný vaz, který jde od zadní strany lebky ke kohoutkuKoně, kteří jsou „přinuceni" se vyklenout tím, že jsou jejich nosy taženy za kolmici nebo hlavy taženy dolů, se vyklenou za 2. obratlem. Mezi týlem a 2. obratlem ztuhnou v sebeobraně. Správné sestavování s ohnutím mezi 1. a 2. obratlem a povolením vnější otěže uvolní jejich zatnutí u týlu a vytáhne jejich krk před kolmici. Pokud se vám podaří přimět jejich vnitřní zadní nohu, aby došlapovala více pod tělo a více ke střední linii trupu (směrem k vnější přední noze), uvolnění přijde od pánve a kyčle, půjde skrze hřbet a do huby a bude se jednat o zralé vyklenutí (opak předčasného vyklenutí).

Byla jsem na své misi ve Finsku brzy na jaře roku 2005. Předtím jsem tam nikdy nebyla a neznala jsem jezdce ani koně. Ani oni mě neznali. Při teorii jsme probrali biomechaniku cviku „dovnitř plec na kruhu", jak koně natáhnout a jak střídat pracovní držení těla koně s natažením. Všichni s teorií souhlasili a pochopili ji.

Potom jsme šli na jízdárnu. Převést teorii do praxe bylo těžší, než by koho napadlo, a to vše především kvůli jedné věci. Jezdci byli zhrozeni, že by měli otevřít vnitřní otěž. Možná se na ně řvalo, když to někdy udělali, nebo jim opakovaně někdo říkal, že toto je zakázáno. A nyní jsem po nich chtěla, aby tuto zakázanou věc udělali...

Dalším problémem bylo skutečně povolit otěže dopředu, když se kůň začal natahovat. Mnoho jezdců mělo velmi vyvinutý reflex ihned stáhnout otěže dozadu, jakmile je trošinku povolili. Možná proto, že dříve jim po nich chtěli, aby otěže zkrátili!

Praxe byla úspěšná, a i když většina jezdců nebyla ještě tak dokonalá, začali vnímat, jak je cítit hřbet koně, který se uvolní do natažení. Koule se „rozkoulela". Bylo to pro všechny těžké, protože ježdění je tolik o získání správné sady zvyků a jejich kultivaci, aby tyto zvyky fungovaly bez toho, že byste museli neustále myslet na detaily. Pak to změňte... Ano, dařilo se jim.

Téměř všichni koně reagovali na sestavování týlu a křížení zadních nohou. Pracovala jsem s poníky s extrémně tlustými krky, u kterých bylo opravdu těžké dosáhnout nejdříve laterální flexe na správném místě a pak je uvolnit do natažení. A byl to jejich exteriér i to, jakým způsobem je nevzdělané děti jezdily na ostrém pelhamu předešlých 10 let. A stejně se výborně uvolnili, když jejich jezdci získali koordinaci a naučili se vše správně načasovat.

Vyvazovátka pro jezdce?

Ano, je to tak. Použijeme řemeny a různá udělátka, abychom jezdce přiměli dát jednotlivé části jejich těla tam, kde by měly být. Je to jen a jen fér.

Skoro jsem spadla ze židle smíchy, když jsem po internetu hledala aspoň jednu z těchto věcí...

Řemen k upevnění sedu (seat strap)

Řemen k upevnění sedu Znám hodně jezdců, kteří mají problém dobře sedět, především v klusu a na dobře se pohybujícím teplokrevníkovi s velkými chody. A co uděláte, když se nedokážete naučit správně sedět a zároveň cítíte, že je mnohem jednodušší, když se stáhnete do sedla rukou přidržující se řemínku u přední rozsochy? Uvědomíte si, že potřebujete "jezdecký opasek". Potom jeden takový profesionálně ušijete a prodáte svým následovníkům, jezdcům se stejným problémem. A ve srovnání se snahou najít jednoho z milionů cvičitelů, který vám skutečně pomůže získat dobrý, adhezivní sed, vypadá těchto pár řemínků jako levné řešení.

Ve skutečnosti nejsem úplně proti tomuto opatření. Nemůžete s ním vyjet na závody a neustále si s rozpaky uvědomujete svůj nedostatek, když ho nosíte. To není jako průvlečky, které „jsou OK v rukou odborníka" - a protože jsou ve vašich rukách, vy jste tím odborníkem. Toto je pro neodborníky. Takže vy to nebudete chtít nosit neustále místo toho, abyste se naučili na koni sedět. Budete to nosit, dokud se nenaučíte sedět. A tady je druhá část toho, proč nejsem až tak proti tomu.

Skutečnost, že tento řemen zastaví vaše poskakování a propůjčí vám pocit bezpečí, vám možná pomůže se uvolnit a dostat se hlouběji do sedla. Většina toho svírání, které charakterizuje méně zdatně sedící jezdce, vzniká jen proto, že chtějí zůstat na koni, nebo proto, že si myslí, že to potřebují, aby se na koni udrželi. Tento řemen jim možná pomůže trochu se od toho zlozvyku oprostit a najít si uvolněný sed.

svázání rukou za zádyStabilizátor rukou


Tak dobře. Můžete ho použít. Přinejmenším vám zabrání ztuhle tisknout lokty k bokům, abyste je udrželi na místě. Můžete se nyní soustředit na své ruce a vnímání otěží, abyste udrželi dobré přilnutí, a řemeny okolo vašeho pasu a nad lokty se vám budou připomínat pokaždé, když se odchýlíte od svislice nebo vytočíte lokty od těla. A budete vypadat jako úředník z filmu pro pamětníky!

přivázání holení k podbřišníkuStabilizátor holení

Existují také poněkud drahé řemínky, které si můžete koupit, abyste na určitou vzdálenost fixovali třmeny k podbřišníku. Tedy „stabilizovali pozici holení". To je naprosto absurdní. Tyto řemínky vám zabrání v tom, abyste přiložili holeň více vzadu, když chcete dát pobídku do strany. Jen těžko vám pomohou udržet pozici holení, protože 99 % problémů souvisejících s pozicí holení jsou holeně příliš vepředu - a tyto řemínky pouze omezují odchylku držení holeně dozadu, pokud je tedy nemáte na pleci koně. Volnost pohybu holení je nutná k tomu, aby se zjistilo, zda nohy visí volně a neposkakují kvůli vzniklému napětí, nebo nejsou tlačené dopředu kvůli nevybalancovanému sedu, nebo nejsou stažené dozadu, protože jezdec mačká koně jak citrón.

Další součásti výstroje

Existuje hodně dalších malých drobností, které jezdci na koních používají a které neovlivní způsob pohybu koní ani lidí. Tyto drobnosti jsou obvykle neškodné vůči koni, pouze poněkud nadbytečné ve vaší sedlovně. Mohou však představovat prodloužení vašich pomůcek nebo jsou výbornou mentální podporou.

 

 

 
© speedhorse.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma