- stránka věnovaná koním a parkurovému skákání
Hledat
Navigace: tomas.hrbacek5 > Citáty o koních

Citáty o koních

Citáty o koních :)

 

 

Obrázky - Koně : 3

Kůň je nejupřímnější tvor na zemi - dělá-li něco špatně, je to pravděpodobně proto, že jste mu to poručili.

V jezdectví jde o partnerství. Kůň vám půjčí svou sílu, rychlost a eleganci, které jsou vždy větší než ty vaše. Od vás za to dostane váš dozor, inteligenci a porozumění, které jsou větší než jeho. Dohromady můžete dosáhnout bohatství, kterého každý sám nikdy dosáhnout nemůžete...

Nejtěžší dostih nevyhrávají nohy koně, nýbrž jeho srdce.

 

Obrázky - Koně : 5

Je mnoho báječných míst na světě, ale jedno z nejoblíbenějších je na koňském hřbetě.

Kůň bez jezdce je stále koněm, ale jezdec bez koně je jen člověkem.

 

Hoďte své srdce přes překážku a váš kůň ho bude následovat.

ObrazekNejtěžší věc, kterou lze na koni dělat, je nedělat absolutně nic.

 

Miluješ-li koně, je to doživotně. Je to nemoc, na kterou není žádný lék.

 

Nedívejte se při jízdě na svého koně...ty uši mu skutečně neupadnou.

 

Miluj koně a pokus se mu rozumět, aby ti mohl důvěřovat. Buď šťastný z malých pokroků na sobě a svém koni, pak dosáhneš hravě velké věci. Egon Von Neindorff

 

ObrazekKoně nezajímá, jak moc toho víte, dokud nezjistí, jak moc vám na něm záleží.

Život je krásný, koně ho dělají krásnější.

Nikdo nemůže učit jezdectví lépe než kůň.

Nejste opravdový jezdec, do okamžiku než spadnete.

Kůň dobývá slávu kopyty, člověk jazykem. Koňák by nikdy neměl ukázat strach či zlost.

V jezdectví jde o partnerství.
Kůň vám půjčí svou sílu, rychlost a eleganci,
které jsou vždycky větší než ty vaše.
Od vás za to dostane váš dozor, inteligenci a porozumění,
které jsou věší než ty jeho.
Dohromady můžete dosáhnout bohatství
kterého každý sám nikdy dosáhnout nemůžete...

 

Veškerou svoji sílu poznáš podle překážek, které dokážeš zdolat.

 

Koně poznáš v horách a přítele v nouzi.

 

Obrázky - Koně : 7

Dítě, které k vám hodilo plakat s pořezaným prstem, je nyní statečně se usmívající přineseno domů se zlomenou klíční kostí a neuvěřitelnými pohmožděninami - „To nebyla Hnědákova chyba, tatínku!“

Váš kůň vás miluje; ne pro váš vzhled, ale pro vaši lásku (a jídlo!)


Varování všeobecného lékaře : koně jsou drazí, návykoví a mohou narušit schopnost zdravě uvažovat.


Nejste opravdový jezdec, do okamžiku než spadnete.
 

Kůň běží s plícemi, setrvává srdcem a vyhrává charakterem.
Tesio

Obrázky - Koně : 8


Šťastní na koních skáčí, nešťastní pěšky se vláčí.

Jezdec, který není milován, daleko nedojede. Gruzínské přísloví

Kůň má větší hodnotu než bohatství. Španělské přísloví

Kůň zná svého jezdce lépe, než jezdec svého koně. Arabské přísloví

Kůň bez jezdce je stále koněm. Ale jezdec bez koně je jen člověkem.
S.J.Lec


Obrázky - Koně : 1

Koně nám propůjčují křídla, která postrádáme.
Pan Brown

 

Žádná hodina života není ztracená, pokud je strávená v sedle.
Sir Winston Churchill

 

Nikdo nemůže učit jezdectví lépe než kůň.

Obrázky - Koně : 5

Potřebovali byste koně, neboť teprve jízda na koni dělá člověka dokonalým.
G.B.Shaw

"Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným."
- S. J. Lee

"Jeho hříva je jako řeky proud, oči jsou podobné žhavému popelu svítící v temnotě noci a jeho kopyta jsou rychlá jako světlo."
- Barry Cornwal

Nejtěžší dostih nevyhrávají nohy koně, nýbrž jeho srdce.
Jean Trarieux

Jablko po ránu veterináře zahání. W.Wilson

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví


Kůň, který dlouho stál, špatně poběží.
Ovidius


Obrázky - Koně : 3

Jsme všichni vespolek tak blízce příbuzní jako dostihový koně, ale nejsme tak pěkní na pohled.
J.Galswothy

Zeptejte se mne na ukázku poezie pohybu a já vám ukážu koně.
 

Kůň! Kůň! Království za koně!
Richard III.


Obrázky - Koně : 4

Kdyby kůň o své síle věděl, nikdo by na něm neseděl.
 

Jet nebo nejet? To je hloupá otázka!
 

Milovníci psů nesnášejí, když mají čistit psí boudu. Milovníci koní rádi uklízejí stáje.
 

Když Bůh stvořil koně, pronesl k němu :
„Tobě rovného jsem neuděl, všechny poklady Země teď leží mezi Tvýma očima…“
z Koránu

 

Kůň je nejupřímnější tvor na zemi – dělá-li něco špatně, je to pravděpodobně proto, že jste mu to poručili.

Obrázky - Koně : 8


Polovina nezdarů a selhání v životě člověka pramení z toho, že zastavuje koně, který skáče.

Cval je lék na každé zlo.


Jde jen o vypočítání kroku, o odhadnutí správné vzdálenosti, o změně vedoucí nohy a vypadat při tom dobře. Klid, uvolni se – je snad něco jednoduššího?


Krásný kůň je vždycky zážitek… Je to ten druh citového zážitku, který slova pokazí.


Obrázky - Koně : 3

Ach kůň. Pohleďte – Šlechetnost bez domýšlivosti, přátelství bez závisti, krása bez marnosti. Ochotný sluha, a přesto nikdy otrok.


V koni se promítají sny člověka o vlastní síle, moci a kráse.
 

Poník je sen dětství. Kůň je poklad dospělosti.
 

Pokud řekne váš kůň „ne“, buď jste se zeptali na špatnou otázku, nebo jste položili otázku špatně.

 

Obrázky - Koně : 2


S koněm a se smyslem pro humor zacházej opatrně.

Dcera, která doma nehne prstem, je to samé dítě, které pospíchá v dešti na kole trávit celé dopoledne čištěním stáje.

Podívejte se koni do oka a okamžitě budete vědět, jestli mu můžete důvěřovat.

Jablko po ránu veterináře zahání.
W.Wilson


Obrázky - Koně : 5

Dobrý trenér může slyšet koně mluvit.
Velký trenér uslyší i jeho šepot.

Hoď své srdce za překážku a kůň skočí za ním.

Tygr může mít půvab a sílu, lev mocnost a rezervovaný majestát, ale naprostou krásu a ušlechtilost má jen kůň.

Veškerou svoji sílu poznáš podle překážek, které dokážeš zdolat.
 

Já nepomáhám lidem s koňskými problémy, já pomáhám koním s problémy lidí.

Obrázky - Koně : 3


Všechno štěstí světa spočívá na hřbetě koně.

Kůň je nejupřímnější tvor na zemi-dělá-li něco špatně,je to pravděpodobně proto,že jste mu to poručili.

Pokud řekne váš kůň ,,ne“,buď jste se zeptali na špatnou otázku,nebo jste položili otázku špatně.

Můj kůň,může být pouze tak odvážný jako ty sám.

Dbej na to,aby se tvé myšlenky staly myšlenkami koně,ale předtím porozuměj jeho myšlenkám.

 

001 koně zvířata

Ostré uždění,martingal a vyvazovací otěže jsou omluvou za špatnou ruku jezdce.

Koni nezáleží na tom,jak moc víš,dokud neví,jak moc ti na něm záleží.

Ukažte mně vašeho koně a já vám řeknu jaký jste. Staré anglické přísloví

Pohled na svět je nejkrásnější, když prochází mezi ušima koně. Arabské přísloví

Kůň běží s plícemi, setrvává srdcem a vyhrává charakterem. Tesio


002 koně zvířata


Kůň je boží dar lidstvu. Arabské přísloví

Na koňském hřbetě je ráj srdce. Arabské přísloví

Veškerá ušlechtilost pochází s koně. Latinské přísloví

Kůň bez jezdce je stále koněm.Ale jezdec bez koně je jen člověk. S. J. Lec


006 koně zvířata


Koně nám propůjčí křídla, která postrádáme. Pan Brown

Žádná hodina života není ztracená, pokud je strávená v sedle. Sir Winston Churchill

Potřebovali byste koně, neboť teprve jízda na koni dělá člověka dokonalým. G. B. Shaw

Nejtěžší dostih nevyhrávají nohy koně, nýbrž jeho srdce. Jean Trarieux

007 koně zvířata

Upadne i kůň za sto dukátů. Srbské přísloví

Kůň, který dlouho stál, špatně poběží. Ovidius


Kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem. Srbské přísloví


012 koně zvířata


Jsme všichni vespolek tak blízce příbuzní jako dostihoví koně, ale nejsme tak pěkní na pohled. J. Galswothy

Kůň má čtyři nohy, a přece klopýtne. Slovenské přísloví

Koně poznáš v horách, přítele v nouzi. Mongolské přísloví

Sklo se rozbije, vína je najednou málo, přátelé také selžou, ale kůň mě v jistém cvalu ponese po všech cestách. Islandské přísloví

020 koně zvířata


Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a hlupák ze všech stran. Židovské přísloví

Kůň! Kůň! Králoství za koně! Richard III.

Kůň a jazyk se rodí bez uzdy. J. John

Koně prověří dlouhá cesta. Čínské přísloví


021 koně zvířata
 

Chamtivý člověk má daleko k přátelům, lenivý kůň má daleko všude. Mongolské přísloví

Když Bůh stvořil koně, pronesl k němu: ,,Tobě rovného jsem neudělal, všechny poklady Země teď leží mezi Tvýma očima…“ z Koránu

Prosba koně: ,,Do kopce nežeň mě, s kopce nehoň mě, na rovině prožeň mě, ve stáji vzpomeň mě.“ Z arabského desatera


Obrázky - Koně : 5


Kůň, který ovsa dobývá, nejméně ho jí. České přísloví

Kůň, který táhne, bývá bit. Francouzské přísloví

Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu. W.Shakespeare

Kůň o dlouhých otěžích rád z koleje vyskakuje. Polské přísloví


023 koně zvířata


Koně se nechají přivést k vodě, ale nedají se přinutit, aby pili. Švédské přísloví

Kůň dobývá slávu kopyty, člověk jazykem. Afgánské přísloví

 
Kůň se nechválí srstí, ale rychlostí. Srbské přísloví


Koně poznáš v horách, přítele v nouzi.
- mongolské přísloví

 

Obrazek

"Jezdectví : dialog dvou těl a duší usilující o vznik dokonalé harmonie mezi nimi."
- W. Lennig

"Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře."
- J. W. Goethe

Když Bůh stvořil koně, řekl nádhernému zvířeti: "Tobě rovného jsem neudělal. Všechny poklady světa leží mezi Tvýma očima."
- Korán

 

Láska ke koni je

stejně složitá jako

láska k člověku....

Pokud koně nikdy

nebudeš milovat,

nikdy ho nepochopíš.

Obrázky - Koně : 5

Řehtání mého

koně je ten

nejlepší ranní

pozdrav.

 

Obrázky - Koně : 2

Moje cesta za štěstím byla dlouhá...pak

jsem ho však nalezla v tvých očích,ty drzoune.

 

Obrázky - Koně : 4

 

 

 
© speedhorse.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma