- stránka věnovaná koním a parkurovému skákání
Hledat
Navigace: tomas.hrbacek5 > Hipologický slovník

Hipologický slovník

 

                                           A

 

A 1/1 - Označení Anglického plnokrevníka

Airs - Souhrnné pojmenování cviků Španělské jezdecké školy

Achaltekinský kůň - Ušlechtilé plemeno Íránských koní vzniklé v Turkmenii

Akce - způsob předvádění končetin při pohybu z hlediska výšky chodu a jeho prostornosti. Je podmíněna anatomickou stavbou končetin; je vysoká nebo nízká - plochá s určitými přechodnými typy. Různá plemena a druhy koní mají svou zvláštní akci: vysokou (kočárový kůň), nízkou (dostihový kůň), plochou.

Akupunktura - Léčba pomocí vpichování jehel

Albín - Bílý nebo krémový kůň s nepigmentovanou růžovou kůží, s modrýma nebo červenýma očima

Alkaloidy - fyziologicky výrazně účinné, většinou jedovaté dusíkaté látky rostlinného původu

Al-Kham-Sa-"všech pět" - souhrnné označení Prorokových klisen

Amazonka - Jezdkyně na koni

Amatér - Jezdec dostihových koní, který nepobírá žádnou odměnu za jízdu a není vyučen v oboru

Americký klusák - Plemeno klusáckých koní vyšlechtěné v USA

Americký sedlový kůň - Původně rozšířen hlavně ve Virginii a Kentucky, dnes po celé Severní a Střední Americe. Pohodlný jezdecký kůň, vznikl z hackneyů, plnokrevníků a koní, kteří chodili mimochodem a töltem

Anglická polokrevná plemena a kmeny - plemena a kmeny teplokrevných koní s krví Anglického plnokrevníka

Anglický nánosník - Typ nánosníku, někdy používaný i samostatně, jako ohlávka(na lonžování)

Anglický plnokrevník - Jedno z nejušlechtilejších plemen koní, šlechtěn k dosažení maximální rychlosti, zlepšovatel řady domácích plemen. Oba rodiče musí být zapsání v plemenné knize. Je to světoznámé dostihové plemeno

Anglický polokrevník - Teplokrevný kůň, jehož jeden z rodičů je A 1/1 a má minimálně 55% krve A 1/1 (v pětigeneračním rodokmenu). Podle podílu plnokrevníků v rodokmenu se říká, že polokrevník je „vysoko v krvi“ nebo „nízko v krvi“.

Anglický skok - Je to překážka, která se najčastěji vyskytuje v překážkových dostizích (steeplechase) a skládá se z těsně na sebe navazujících částí - skloněné bariéry, příkopu, živého plotu a zvýšeného doskoku.

Anglomanie - Upřednostňování Anglického plnokrevníka v chovu

Angloarab - Plemeno vzniklé křížením arabských a anglických koní s různým podílem krve těchto plemen

Anglonorman - Plemeno koní rozšířené hlavně ve Francii

Appalosa - Plemeno teplokrevných koní španělského původu vzniklé v USA. Zvláštní skvrnité zbarvení hlavně na zádi či po celém těle koně.

Arabská polokrevná plemena a kmeny - plemena a kmeny teplokrevných koní ovlivněné arabským plnokrevníkem

Arabský čistokrevný kůň - Arabský kůň bez jakékoliv příměsi krve

Arabský plnokrevník - Nejušlechtilejší plemeno orientálních koní, vytrvalý, skromný kůň, zušlechťovatel velkého množství plemen koní, podílel se na vzniku A 1/1

Arabský polokrevník - Teplokrevný kůň, jehož jeden z rodičů je arabský plnokrevník, nebo který má ve svém rodokmenu arabské předky

Ardénský kůň - Lehčí ráz belgického koně, který se nejlépe aklimatizoval v českých podmínkách

Autochtonní plemeno - plemeno, které se zachovalo původní charakterické vlastnosti. Jeho chov mívá v dané oblasti historii

Autostart - Letmý start pomocí auta, využívá se v klusáckých dostizích

 

                                                       B

 

Ballotáda - Figura Španělské jezdecké školy, ztotožňuje se s croupadou, ale s tím rozdílem, že kůň při přitažení zadních nohou obrátí kopyta tak, že jsou zezadu vidět podkovy. Hřbet koně se blíží horizontále. Výkon je přípravou pro nejtěžší figuru: capriolu.

Bandáž - Pružný obvaz, kterým se stahují holeně jezdeckých a dostihových koní, mají ochránit šlachy před záněty, údery a zamezit vzniku návních kostí na končetinách.

Barelracing - Rychlostní westernová disciplína

Bariéra - Jednoduchá kolmá překážka

Barování - Nedovolená pomůcka při výcviku skokových koní, při které je kůň nad překážkou uhozen, což pro příště zvíší jeho skok

Barvy stáje, dres - Vodítko pro snadnou identifikaci koní v dostihu. Reprezentanti jednoho majitele nosí jeho zaregistrované barvy, pokud se v dostihu sejde více koní téhož majitele, musí je od sebe rozlišovat barva čapky jezdce. Dvě stáje (dva různí majitelé) nemohou mít zaregistrován dres zcela totožný.

Barvy koní - Platí následující terminologie: ryzák - světlý ryzák, ryzák, tmavý ryzák, černý ryzák; isabela - světlá isabela, isabela, tmavá isabela; plavák - světlý plavák, plavák, tmavý plavák, šedý plavák; hnědák - světlý hnědák, hnědák, tmavý hnědák, šedý (srnčí) hnědák, černý hnědák; bělouš - vybělující: bělouš, žlutý bělouš, šedý bělouš; nevybělující: červený bělouš, hnědý bělouš, černý bělouš, mourek; strakáč ; albín - žlutá srst na nepigmentované kůži; skvrnitý bělouš - (hermelín)

Bedra - Část páteře mezi posledním hrudním obratlem a kostí křížovou. Mají být kratší až střední, dostatečně široká, silná, mírně klenutá, esovitě přecházet v pánev. Nežádoucí jsou bedra dlouhá, úzká.

Belgický kůň - Velmi rozšířené plemeno chladnokrevných koní, ve velké míře byl využit ke zmohutnění domácích plemen

Bělouš - Typ zbarvení s velkou variabilitou. Čistě bílý kůň může být albín s červenýma očima ( velmi vzácný, neschopný života ), leucin s modrýma očima ( rovněž velmi vzácný ) anebo kůň s kůží, kopyty a očima normálně pigmentovanýma, proto se někdy označuje jako vybělující ( v angličtině ). Tito bělouši jsou buď vybělující nebo nevybělující. Vybělující se rodí tmaví a během dospívání jejich srst zbělá, nevybělující mají obyčejně srst smíšenou, bílé a barevné chlupy promíchané po celém těle nebo v určitých vzorech. Podle toho se označují buď podle barvy ( červení, rezaví, šedí bělouši ), nebo vzoru ( mourek, mušák, pstružák, jablečňák, grošák apod. ).

Berberský kůň - Pouštní kůň ze severozápadní Afriky posléze s podílem arabské krve. Měl vliv na vývoj španělských koní.

Bérce - Část pánevní končetiny mezi klouby kolenním a hlezenním. Svalstvo bérce má být mohutně vyvinuto. U jezdeckých koní má být bérec při dobrém osvalení dlouhý, u tažných koní kratší, avšak široký.

Bič - Součást vybavení vozataje nebo kočího. Slouží k ovládání koní.

Bičík - Rákoska, součást vybavení pro jezdce, sloužící k pobídce koně.

Biorytmus - Periodické procesy organismu, zřejmé z pravidelného střídání doby činnosti a doby klidu či spánku během určitého časového období ( den, rok )

Bílá čára(linia alba) - Je asi 0.5 cm široký pruh kopírující tvar kopyta mezi rohovým chodidlem a chodidlovým okrajem. Bílá čára je nepigmentovaná rohovina.

Blajdeka - Dečka s kapsami, do nichž se vkládají olověné destičky, aby kůň měl v sedle předepsanou hmotnost. Umísťuje se pod sedlo a je součástí mrtvé váhy.

Blistr - Mast pro léčbu vleklých zánětů, především šlach a kloubů. Lze použít jen po konzultaci s veterinářem.

Bookmaker - Příjemce sázek na pevné kurzy, které se sám stanoví podle pravděpodobnosti vítězství nebo umístění koně.

Box - Ohražené místo ve stáji k ustájení koně. Uvnitř boxu je koni většinou umožněn volný pohyb.

Březost - Filozofický stav klisny od oplodnění do porodu.

Buk - Přijímá sázky bez licence, nezákonně


                                                  C - Č

 

Cadre Noir - Černí jezdci, vysoká jezdecká škola ve Francii v Saumuru, založená v roce 1814. Vycházela ze španělské jezdecké školy. Původně vojenská, později sportovní. Používá se hlavně angloarab a francouzský jezdecký kůň.

CAI - Mezinárodní závody ve zpřežení

Camargský kůň(Camargue) - Plemeno menších koní pocházející z jižní Francie, od delty Rhony. Žijí v bažinatém terénu, jsou zpravidla bílí, KVH činí 135-148 cm.

Caplování - Nepřirozený způsob chodu nedočkavého koně (přechod mezi krokem a klusem)

CCI - Mezinárodní závody ve všestrannosti.

Capriola - Nejtěžší figura vysoké školy, původně byla bojovým cvikem. Kůň se energicky vymrští mohutným odrazem šikmo vzhůru a před dosažením vodorovné polohy prudce vytrčí obě zadní končetiny směrem dozadu. Je to obdoba skoků koz, odtud jméno (capra = koza). Pro koně je skok náročný střídáním vysokého stupně sebrání se značným sevřením v hleznech a následného rychlého uvolnění. Pro tuto náročnost předvádějí capriolu jen nejtalentovanější koně.

CDI - Mezinárodní drezurní závody.

CEI - Mezinárodní závody ve vytrvalosti.

Cígle - Otěže

Clydesdale - Anglické plemeno chladnokrevných koní.

Cob(kob) - Anglické označení pro kompaktní, menší až středně velké koně (do 155 cm), kteří vznikli křížením A 1/1 a teplokrevníků s poníky.

Courbetta - Další z nejtěžších figur vysoké školy. Jde o opakované croupady směrem kupředu, bez doteku země předními končetinami. Skok má tři fáze - přechod z piaffy do levady, odskok z levady a doskok opět do levady. Špičkoví koně, specialisté na tuto figuru, mohou tyto skoky opakovat několikrát za sebou.

Crack - Označení nejlepšího plnokrevníka ve stáji.

Cremollo - Bílá isabela nebo také pseudoalbín. Oči zpravidla modré, kůže růžová, srst bílá nebo krémová.

Criollo - Jihoamerické plemeno menších koní (KVH 140-155 cm) vzniklé na podkladě španělských koní

Cross-country - Terénní jízda s překážkami, součást soutěží ve všestrannosti (4. část terénní zkoušky).

Croupada - Nadzemní cvik španělské školy. Kůň se z levady odrazí skokem šikmo vzhůru a stáhne zadní nohy pod sebe.

CSI - Mezinárodní jezdecké závody ve skokovém ježdění (ev. CSIO - oficiální)

Cval - Třídobý, nejrychlejší chod koně. Nohosled končetin při cvalu např. na levou ruku - PZ, LZ a PP současně, LP.

CVI - Mezinárodní závody ve voltiži.

CHI - Mezinárodní závody ve dvou a více jezdeckých disciplínách.


Čabraka - Ozdobná pokrývka hlavy koně, též chrání koně před dotěrným hmyzem.

Čárka - Jednotka pro měření výšky koně v kohoutku. Čárka = 0.219 cm.

Čelenka - Část uzdečky obepínající čelo koně

Československý belgický kůň - Plemeno chladnokrevných koní vzniklé křížením domácích chladnokrevných koní s belgickými (především rázem ardenských koní).

ČT-český teplokrevník - Plemeno koní vzniklé na podkladě krve koní z rakousko-uherských hřebčínů, ve značné míře křížené či zušlěchtěné německými teplokrevníky.

Čisté nohy - Nohy, na nichž nejsou rousy, např. suffolka nebo clevelandského hnědáka

Čistokrevný kůň - Zástupce určitého plemene bez jakýchkoliv cizích vlivů, např. čistokrevný arab , čistoktevný shetland apod. Většina koní není čistokrevná, při vytváření plemen se uplatňují koně jiného původu.

Čikoš - Maďarský pastevec koní.

Čtverylka - Hromadné cvičení či vystoupení jezdců na koních, zpravidla oblíbený program pro jezdecké dny a akademie. Čtverylka drezurní nebo skoková. Důležitá je synchronizace všech jezdců, choreografiea, barevné sladění.

Čtyřspřeží - Spřežení čtyř koní v párech za sebou


                                                        D - Ď

 

Dámské sedlo - Sedlo uzpůsobené k bočnímu sedu. Má jeden třmen a držák na zavěšení pravé nohy.

Dámský sed - Boční sed, při němž jsou obě nohy na levé straně koně.

Dartmoorský pony - Plemeno středně velkých pony do KVH 127 cm, pocházející z jižní a západní Anglie

Degenerace - Zeslabení či ztráta jedné nebo několik životně důležitých funkcí či životaschopností

Dědičnost - Vlastnosti organismu zajišťující nepřetržité propojení jednotlivými generacemi, které podmiňují vývoj jedince ve stanovených podmínkách prostředí. Jev, při kterém se rodiče a potomstvo chovají stejným způsobem v podobných podmínkách. Podobné plodí podobné. Je však nutno brát v úvahu hlediska vývojová, dynamická a životní podmínky.

Dědivost - Důležitý genetický ukazatel chovu, označovaný symbolem h2 (heritabilita). Vyjadřuje podíl z celkové fenotypové proměnlivosti podmíněný dědičností. Výkonnostní vlastnosti koní mají nižší až střední dědivost, mechanika pohybu má dědivost vyšší. Odhady dědivosti jsou však velmi závislé na charakteru dat hodnotících jednotlivé vlastnosti.

Derby - Mezinárodní název nejvýznamnějšího klasického dostihu zpravidla na 2400 m. Chovatelská zkouška pro tříleté hřebce a klisny anglického plnokrevníka, při níž startující koně nesou v sedle stejnou hmotnost, pouze klisny mají úlevu 1.5 kg.

Diagnostika - Nauka o poznávání chorob

Distance dostihu - Vzdálenost, na jakou se dostih běží.

Distance před cílem - Označení vzdálenosti 200m před cílem, od tohoto bodu se nejpřísněji posuzují přestupky.

Distancovat jezdce - Odebrat mu jezdeckou licenci

Distanční jízda - Jízda na koni na určitou vzdálenost při zachování výborného zdravotního stavu koně

Domestikace - Zdomácnění

Donský kůň - Ušlechtilé plemeno koní orientálního původu - anglická podskupina

Dostih mrtvý - Součastné vítězství dvou nebo více koní

Dostihy - Rychlostní soutěže koní vedených jezdci

Dostihový dres - Oblečení dostihového jezdce, sestávající z bílých kalhot, barevné blůzy (v registrované kombinaci majitele koně) a čapky

Dostihový kůň - Kůň chovaný výhradně pro dostihy, původem většinou plnokrevník nebo klusák. Výjimečně se pro určitý typ dostihů používají i jiná plemena.

Dotace - Peněžitá odměna vyplácená majitelům vítězných a umístěných koní

Doupě - Dutina v rohové kopytní stěně, posuzuje se jako vada

Dovnitř plec, dovnitř záď - Drezurní cvik, práce na dvou stopách.

Drezura - Základní jezdecká disciplína, jejímž cílem je při prováděných cvicích dosažení maximálního souladu mezi koněm a jezdcem.

Drožka - Koňský povoz provádějící přepravu osob, většinou za úplatu.

Duga - Oj obloukovitého typu, používá se u ruského typu zápřeže, př. u ruské trojky.

Dušnost - COPD. Nemoc dýchacího ústrojí koně, často vzniká v důsledku přílišné námahy koně nebo prašného prostředí. Je dlouhodobého charakteru.

Dvojbradlí - Šířko-výškový skok sestávající ze dvoou bariér. Druhá bariéra může být stejně vysoká (oxer) nebo vyšší.

(Dvojtá) uzda - Uzda se dvěma udidly, používaná v případě dobře vycvičených koní, např. při drezúře

Dvojskok - Dva jednotlivé skoky za sebou v jedné překážce, např. 6a, 6b.

Džigitovka - Jezdecká hra nebo soutěž voltižního typu (seskoky, výskoky, přemety).  


                                                         E

 

Einhorn - Způsob zápřeže tří koní, kdy na oji jdou dva koně a jeden před nimi.

Ekipa - Skupina jezdců s koňmi ( stáj, země ), kteří se společně účastní sportovních soutěží.

Elektrokardiologie - EKG, zaznamenávání elektropotenciálů vznikajících srdeční činností

Epona - Keltská bohyně koní

Epsom - Dostihové závodiště v Anglii

Equus - Latinsky kůň

Equus asinus - Osel

Equus caballus - Kůň

Equus hemonius - Poloosel

Equus quagga - Zebra

Etologie - Věda, zabývající se studiem životních projevů a chování živočichů

Ex aequo - Nerozhodný stav, stejné umístění v soutěži.

Exmoorský pony - Poník pocházející z JZ Anglie, kohoutková výška 115-135 cm.

Exteriér - Zevnějšek koně posuzovaný na základě tělesných tvarů a jejich celkové souměrnosti.


                                                         F

 

Faeton - Lehký typ čtyřkolového kočáru

Fajfka - Pomůcka donucující koně k poslušnosti. Je tvořena dřevěným držadlem a přízovou smyčkou, nasazuje se koni na horní pysk.

Falb - Slangový název pro plavého koně

Falešná žebra - Pět párů zadních žeber, která nejsou pevně napojena na hrudní kost.

Faluid - Tekutina k zevnímu natírání kůže, vyvolává intenzivní prokrvení kůže.

FEI-Zkratka Féderation equestre Internationale - mezinárodní jezdecká federace, vedoucí instituce světového jezdeckého sportu.

Fenotyp - Výsledek spolupůsobení dědičného základu a prostředí. Za určitých podmínek měřitelná funkce genotypu.

Festle - Spěnka

Fiaker - Kočár sloužící k přepravě osob za úplatu (drožka).

Figury klasické - Pozemní cviky vysoké školy, které se staly součástí drezurních soutěží - např. pasáž a piaf

Finský klusák - Původní finské plemeno menších koní s dobrými klusovými schopnostmi.

Fjordský kůň - Severské plemeno menších statných koní, kohoutková výška 130-140 cm, rozšířen hlavně ve Skandinávii.

Flegmatičnost - Nízká vzrušivost

Flegmona - Hnisavý zánět, který prostupuje podkožní nebo jinou měkkou částí těla.

Flémování - Všeobecně reakce na cizí pachy. Nejčastěji je možné vidět flémovat hřebce při objevení říjící se klisny. Projevuje se zvednutím krku, hlavy a horního pysku.

Flígr - Kůň, který podává nejlepší výkony na krátkých vzdálenostech ( 1000 až 1400 m ). Typickým představitelem byl hřebec Hároš.

Forma koně - Momentální psychický, fyzický a výživný stav podmiňující výkonnost koně.

Formát - Rámec koně. Pravoúhelník daný poměrem délky těla k výšce v kohoutku

Francouzský jezdecký kůň - Sportovní kůň vzniklý na podkladě anglonormandské a hannoverské krve. Podílel se na vzniku Nonia.

Francouzský klusák - Plemeno vzniklé ve Francii křížením anglonormandských koní s americkými klusáky.

Francouzský postroj - Nepravidelný postoj předních končetin. Jedna noha je ze spěnkového kloubu rozevřená.

Francouzský skok - Překážka ve steeplechase nebo crossu, která se skládá ze dvou živých plotů mezi nimiž je suchý příkop.

Frederigsborský kůň - Jezdecký kůň chovaný v dřívějším dánském hřebčíně Frederigsborg.

Freiburský kůň - Lehčí typ chladnokrevného koně chovaný hlavně ve Švýcarsku.

Fríský kůň - Populární plemeno koní pocházejícví ze severního Holandska. Typická je černá barva, bohatá hříva a ocas, rousy, vysoká akce končetin. Současné využití je především v zápřeži.

Fullpace - Maximální rychlost koní v dostihu, případně tréninku

Fuks - Fuchs. Slangově ryzák

Fundament - Souborný název pro končetiny koně.

Furioso - Kmen anglického polokrevného koně, který se výrazně podílelna vytváření českého teplokrevníka.


                                                          G

 

Galop - Rychlý cval=trysk

Ganaše - Žuchvy, část dolní čelisti koně.

General stud book - Plemenná kniha anglického plnokrevníka. Byla uzavřena roku 1971.

Generální handicap - Pořadí, v kterém jsou koně seřazení podle kvality. Ta je vyjádřena hmotností, kterou by ten který kůň měl nést oproti soupeřům, aby všichni měli stejnou šanci zvítězit. Handicap se mění po každém dostihu podle výkonu každého jednotlivce. Každoročně je pak definitivně uzavřen na konci sezóny.

Genotyp - Souhrnné dědičné založení jedince. Soubor genů v buňce. V širším významu se hovoří o genotypu jedince, v užším o genotypu vybrané vlastnosti. Genotyp se může projevit v určitém prostředí měřitelnou formou, a to fenotypem.

Gidran - Rakousko-uherský kmen koní, angloarabský typ. Založen arabským hřebcem Siglavi - Gidran, který se narodil r. 1810.

Gig - Lehký dvoukolový vozík s 2ojkami, může bát tažen 1-3koňmi zapřaženými za sebou.

Grand-prix - Jedna z nejvyšších drezurních úloh.

Grand National Steeplechase Grand prix-Velká cena

Grošování - Tmavé skvrny se světlým středem na srsti koní. Grošování je vytvářeno sítí krevních vlísečnic pod kůží koní.

Gumové udidlo - Udítko je rovné z tvrzené gumy, používá se hlavně pro mladé koně.

Gymkhana - Zahrnuje různé asijské jezdecké hry - slalom na koni, zvedání předmětů ze země, chytání předmětů za jízdy.


                                                       H

 

Hack - Uznaný typ lehkého jezdeckého koně.

Hackmore - Speciální uždění, které se skládá z vetšinou kovového nánosníku, páky, podbradního řetízku a ohlávky. Kůň je ovládán pomocí tlaku vyvájeného na nánostník. Měli by ho používat jen zkušení jezdci!!!

Hackney - Plemeno teplokrevných koní, zpravidla s vysokou akcí, vyšlechtěných v Anglii.

Háček na kopyta - Pomůcka, kterou odstraňujeme nečistoty z kopyta.

Hadí příkop - Překážka ve steeplechase. Odskok je položen výše než doskok, mezi nimi je vodní příkop.

Hafling - Menší plemeno jezdeckých koní. Vznikl křížením norického a arabského koně v Tyrolsku.

Halali - U parforsních honů - poděkování účastníkům honu a odměna smečky honících psů nebo závěrečná (dostihová) část honební jízdy - Huberta.

Halfra - Ohlávka

Handicap - 1. Znevýhodnění, v dostizích (handicapech) nese kůň zátěž podle generálního handicapu.

                        2. Generální handicap - podle výkonnosti koně určuje zátěž koně (čím lepší kůň - tím nese vyšší váhové zatížení, u klusáků je znevýhodnění vyjádřeno v metrech).

Hannoverský kůň - Teplokrevný kůň, který vyniká skokovými i drezurními schopnostmi, pochází ze severního Německa.

Házlerin - Nákrčník

Heat - Mezinárodní výraz pro rozjížďky klusáckých dostihů, které se jedou nadvakrát nebo natřikrát a při nichž vítězí kůň, který dosáhne celkově nejkratšího času

Hecpajč - Dostihový jezdecký bičík

Heka - Překážka v podobě živého plotu

Herpes - Opar lysavý, nakažlivá kožní nemoc vyvolaná plísní. Je nakažlivá pro lidi.

Hessenský kůň - Teplokrevný kůň, který pochází ze středního Německa, je využíván pro sportovní a rekreační účely.

Hierarchie - Přesné pořadí podle sociálního postavení ve stádě

Hipiarchie - Léčení koní

Hipodrom - Původně název pro závodní dráhu, kde soutěžila spřežení (Řecko, Řím). Dnes se toto označení používá v mnoha zemích obecně pro dostihovou dráhu.

Hipolog - Odborník v chovu koní.

Hipologie - Nauka o koních

Hipologické muzeum ve Slatiňanech - Zámeček, v němž jsou umístěny vzácné umělecké originály a unikátní odborné sbírky s hipickou tematikou. Jeden salónek je vyhražen trofejím a památce slavného jezdce kpt. Rudolfa Poplera.

Hipomanes - Ploché želatinózní útvary vypuzované klisnami po porodu, zbytky histiotrofní výživy (způsob vyživování do vytvoření placenty), tzv. „chlebíček“

Hippometr - Tenká kovová roura rozdělená na dvou stranách na cm a mm od 0 do 2000 mm. Dá se rozložit na 4 díly a znovu složit. Lze na ni nasadit a proti sobě posunovat 2 příčná ramena (50 cm dlouhá, pohyblivá, na jednom konci zahrocená a na druhém hranatá)

Hippometrické kružítko - Pomocí něho se měří se délkové, šířkové a hloubkové (pohodlněji) rozměry koně. Má ramena dlouhá 75 cm. Je opatřeno škálou rozdělenou na cm a na mm a vyrytou do kovového půlkruhu na způsob úhloměru upevněného k jednomu konci kružítka. Druhé rameno s indexem se pohybuje po onom půlkruhu, na němž se odečítá v cm a mm rozevření konců kružítka. Hroty kružítka jsou tupé, jsou-li dřevěné nebo kovové, jsou opatřeny na konci kuličkou.

Hipoterapie - Léčba prostřednictvím koně, má pozitivní psychický i fyzický vliv .

Hlezno - Oblast zánártí na zadní končetině.

Hlezno nízko nad zemí - Krátké záprstní kosti zadních končetin prozrazují velkou sílu odrazu koně při skoku.

Hlezno vysoko nad zemí - Dlouhé záprstní kosti zadních končetin jsou považovány za chybu.

Hloubka hrudníku - Vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k pod ním ležícímu bodu na hrudní kosti. Hloubka hrudníku je významná pro funkci kardiorespiračního ústrojí.

Hnědák - Kůň hnědé barvy, ocas a hříva jsou však vždy černé. Podle základního zbarvení lze odlišit různé druhy hnědáků ( světlý, červený, kaštanový, tmavý a černý ). Posledně jmenovaný je jako uhel, najdete však světlou srst kolem huby a ve slabinách.

Holeň - Třetí kost záprstní a dvě kosti bodcové. Odpovídá záprstní (metakarpu). Aby byla holeň zatěžována rovnoměrně, musí být nasazena svisle. Pokud se vychyluje z osy, je narušena pravidelnost chodu a mohou vznikat kostní výrůstky (exostosy).

Holštýnský kůň - Teplokrevný kůň ze severu Německa s vynikajícími skokovými schopnostmi.

Horsman - Koňař, člověk dobře spolupracující s koněm (př. podle Pata Parelliho, Montyho Robertse...)

Hřbílko - Pomůcka k čištění koně od prachu a nečistot. Může být kovové, gumové nebo plastové.

Hřebčín - Chovné zařízení k reprodukci plemene. Jsou v něm soustředěny klisny nejlepší kvality, k nimž jsou podle potomstva přiděleni geneticky prověření plemeníci. Poměr klisen k plemeníkům bývá 10:1 až 25:1.

Hřebčinec - Instituce soustřeďující vybrané (licentované) hřebce, zajišťující plemenitbu v určených zemských oblastech přidělením na určité připouštěcí stanice v jarním připouštěcím období (zpravidla únor až červenec). Po ukončení připouštěcí sezóny se hřebci vracejí zpět do hřebčince.

Hřebec - Samec koně starší než čtyři roky. Plemenný hřebec je vybraný za způsobilého k plemenitbě, je licentován.

Hřebeček - Nekastrovaný mladý kůň do tří let stáří.

Hřebelcování - Kartáčování, při němž zbavujeme srst nečistot a zlepšujeme tak její vzhled i stav.

Hřeben na hřívu - Slouží k česání žíní a protrhávání

Hřebení - Porod klisny.

Hřebice - Zastaralý název pro dosud nezapuštěnou klisnu.

Hříbárna - Zařízení, kde se pastevně chovají odstavená hříbata tj. od 4 až 6 měsíců, až do zařazení do výcviku. Bývá obyčejně při hřebčíně.

Hříbě - Mládě koně do věku tří let.

Hříva - Dlouhé chlupy na hřebenu krku koně. U divokých koní je krátká a vztyčená, u domácích dlouhá. Upravuje se různým způsobem. Někdy se stříhá nakrátko, jindy se zkracuje nebo stupňovitě sestřihuje. Často se zaplétá nebo vyvazuje do uzlíků.

Hubert - 1. sv. Hubert - patron myslivců. 2. slavnostní vyjížďka s překážkami na závěr jezdecké sezóny

Hucul - Plemeno malého horského koně chované původně v Karpatech.

Huláni - Lehké jezdectvo původně působící v polském vojsku. Od 19. století zavedeni i v jiných armádách.

Hunter - Mohutný honební kůň se zvláště vyvinutými skokovými vlastnostmi, zpravidla kříženec A 1/1 a chladnokrevného koně.

Husaří - Jezdectvo uherské armády zavedené v 15. století.

Hůlková míra - Pomocí ní měříme koně. Zhotovuje se ve tvaru vycházkové hole s vysunutou čtyřhrannou kovovou tyčí, na níž je vyryta stupnice v cm a z níž lze vysunovat krátké vodorovné ramínko k stanovení výškových rozměrů. K tyči je ještě zasunuto jedno ramínko, které se našroubuje na druhý konec hole k stanovení délky koně

Hýblo - Páka, která je součástí uzdy a na jejíž délce je závislá síla působení uzdy na tlamu koně.

Hybrid - Produkt křížení mezi různými druhy tedy i mezi koněm a jeho příbuznými (oslem, zebrou aj.)

Hyrda - Protěná překážka v dostizích vysoká kolem 120 cm.


                                                       CH

 

Chambon - Zařízení sloužící k ovládání koně na lonži, které zvířeti dává značnou volnost pohybu dopředu i do stran. Nedovoluje mu zvedat hlavu, protože působí na pásek v týlu a na nervové centrum koně v tomto místě. Kůň se učí pohybovat se na lonži s uvolněnou, skloněnou šíjí v rovnováze bez tvrdého působení na jeho tlamu. Takové uvolnění má příznivý vliv na rozvoj a utváření hřbetního svalstva.

Charabanc - Dlouhý otevřený vůz, ve kterém jsou lavice pro cestující umístěny podél bočnic. Název je odvozen od francouzského char a banc - vůz s lavicemi.

Charakter - Souhrn psychických vlastností. Posuzuje se podle spolehlivosti, s jakou se kůň podrobuje člověku. Dělí se na pracovní, ve vztahu k člověku a při kování.

Chladnokrevník - Mohutný, těžce stavěný kůň, jehož původ hipologové odvozují od západoevropských divokých koní ( Equus robustus ). Vyznačuje se silou a schopností tahu, je však pomalejší a méně vytrvalý. Většina chladnokrevných plemen byla zlepšena teplokrevníky. Je to pracovní kůň.

Chody koně - základní pohyb koně - krok, klus, cval a couvání. Některá plemena koní využívají převážně jednoho chodu, např. chladnokrevníci jsou většinou koně krokoví. Klusáci mají zase vynikající vlohy ke klusu. Cvaloví koně jsou především plnokrevníci. Zvláštní chody mají mimochodníci - mimochod.

Chomout - Hlavní součást postroje pro těžké tažné koně. Tělo chomoutu je z kůže, vycpané, dřevěná část se nazývá kleštiny. Chomout se nasazuje koni přes hlavu, podkládá se měkkou plátěnou koudelí vycpanou poduškou. Tažný bod je v dolní třetině lopatky. Je to nejvhodnější postroj pro tažné koně.

Chomoutek - Součást kočárového postroje, lehčí a zdobenější než chomout. Je vycpán srnčími chlupy a nepodkládá se poduškou.

Chov - Skupina jedinců určité zootechnické jednotky (plemena, rázu, kmene), chovaná na určitém území

Chovná klisna - Klisna určitého plemene zařazená do chovu, zpravidla splňující podmínky vzhledu a často i výkonnosti. Požadavky na výkonnost jsou stanoveny v šlechtitelských programech těchto plemen.

Chovná linie - Soubor hřebců v různém stupni příbuznosti k zakladateli linie, vyznačujících se dědičnou ustáleností vlastností, která zmíněnou linii určuje.

Chovný kůň - Kůň požadovaný k chovu, včetně plemenných koní.

Chránítka - Při sportu i dopravě je nutné chránit koně před úrazem, a to zejména dolní část noh. Proto se koním dávají chránítka na holeně, spěnky, korunky, ale i hlavy, kořen ocasu apod. Jsou kožená, gumová nebo z plastů. Parkurová chránítka jsou vpředu otevřená, závodní jsou celistvá, nohy klusáků chrání kromě toho gumové zvony. Chránítka určená k dopravě jsou vyložena plstí. Šlachy chrání v případě potřeby obinadla ( bandáže ).


                                                      I

 

Intermediaire - Mezistupeň v drezurních soutěžích (mezi sv. Jiří a Velkou cenou drezury).

Irská lavice - Překážka ve steeplechase. Příkop, vysoký val.

Individualita - Odlišnost od všech ostatních.

Isabela - Kůň se žlutou barvou srsti, hříva, ocas a spodky končetin jsou žluté nebo bílé.

Islandský pony - Severské plemeno malých koní


 

                                                                          J


Jankovitost - Vleklá nemoc způsobená vodnatelností mozkových komor, projevuje se zaujímáním nepřirozených postojů, nenormální chůzí, sníženou citlivostí, poruchami přijímání potravy, většinou založená na nepodmíněných reflexech.

Jelení krk - Obrácený krk: prohnutý v hřebenu, poněkud vypouklý v hrdle. Vazba s krkem ztěžuje ovládání koně. V rychlém pohybu mají koně snahu obracet hlavu nahoru; říká se jim proto hvězdáři.

Jeu de barr - Jezdecká hra, při níž se jezdci snaží získat regulérním způsobem stuhu připevněnou na paži či zádech jiného jezdce.

Jezdčík - Jezdec z povolání, zaměstnanec podniku s chovem koní. Jezdčík nemusí být specializován jen na dostihové ježdění.

Jecdec amatér - Dříve „pánský jezdec“. Jezdec, který není vyučen ani nemá licenci profesionálního jezdce. Jezdí ze záliby a není za to peněžitě odměňován.

Jezdectví - Jízda na koni, jezdecký sport.
Jezdecký kůň - Protějšek koně tažného, přizpůsobený tělesnou stavbou a vlastnostmi k nošení jezdce; svými chody zaručuje pohodlnou jízdu. Kůň způsobilý nést jezdce se stavbou vhodnou k upevnění sedla, má výrazný kohoutek, pevný, přiměřeně dlouhý hřbet a silná bedra. Lopatka i spěnka musí být dost šikmé, aby byl krok pružný, zaručující pohodlnou jízdu.

Jezdecký postroj - Uzdění, sedlo a příslušenství.

Jízdárna - Prostor pro výcvik nebo trénování koní. Podmínkou je dobrý povrch, jenž netvrdne ani se za deště nemění v bláto.

Jízdný - Pomocný kočí sedící na osedlaném koni, posledním ve vícespřeží

Jockey club - Nejvyšší národní instituce, která řídí dostihový provoz v zemi, založena roku 1750 v Newmarketu.

Jukr - Lehký kočárový kůň


                                                K

Kabardinský kůň - Teplokrevný kůň pocházející ze severního Kavkazu

Kabriolet - Lehký otevřený vozík.

Kadence-(frekvence) -  střídání nohou v určitých časových intervalech (rytmus pohybu končetin). Posuzuje se vzhledem k prostornosti chodu. Kůň správně vyvážený má kadenci poměrně pomalou, chody pružné a svěží. Pro pomalou kadenci je důležitá co nejdelší doba nesení zadní nohy.

Kalup - Cval

Kampanní ježdění - Základní všestranné ježdění (na jízdárně, v teténu), základ pro jakoukoli specializaci v jezdeckém sportu.

Kapriola - Jedna z figur španělské vysoké jezdecké školy. Je to skok nad zemí, kdy kopyta zadních končetin směřují dozadu a vzhůru.

Kapří hřbet - Hřbet koně vypjatý nahoru, vyklenutý následkem vadného utváření obratlových trnů. Kůň s tímto hřbetem není vhodný pro jízdu; jeho chod je strnulý, otřásavý.

Karambol - Srážka dvou, případně více koní.
Karosiér - Středně těžký, ušlechtilý kůň s vysokou akcí pro zápřež v reprezentačním kočáře - karose.
Karpus - Zápěstí
Kastrace - Umělé přerušení funkce pohlavních žláz.
Kaštánky - Malé, zrohovatělé kožní výrůstky na vnitřní straně nohou.
Kavaleta - Nízká jednoduchá dřevěná překážka, používaná při výcviku koní a jezdců
Kavalkáda - Skupina jezdců na koních v krajině
Kelka - Část ocasu tvořená obratli, svaly a kůží
Kentr - Pomalý pracovní cval
Kertag - Divoký stepní kůň, předchůdce mongolských koní
Kirgizský kůň - Teplokrevný kůň chovaný hlavně v Kirgizské a Kazašské republice.
Klabonos - Vyklenutý (konveksní) profil hlavy koně, typický pro plemena západního původu. Např. berbera nebo v krajním utváření starokladrubského koně.

Klandr - zábradlí ohraničující dostihovou dráhu těsně při jejím vnitřním oblouku.
Klasické dostihy - Nejvýznamnější chovatelské dostihy, které jsou chápány jako výkonnostní zkoušky tříletých s vyrovnanou hmotností (klisny mají o 1,5 Kg méně). Patří k nim Jarní cena klisen a Velká jarní cena (obě 1600m), České Derby (2400m), Oaks (2400m) a St. Leger (2800m).

Klenutá žebra - Kůň má krátký, hluboký a kulatý trup. Šíře hrudníku je ovlivněna vyklenutím žeber. Kostální úhly však musí odpovídat výkonnostním typům jednotlivých plemen.

Kleštiny - Dřevěná kostra chomoutu.
Klisna - Samice koně stará nejméně tři roky. Plemenná klisna je vybrána a používána k plemenitbě
Klisnička - Mladá klisna ve věku do tří let.
Klkání - zlozvyk koně, spočívající v polykaní vzduchu, nahromaděného v hltanu a vydávání charakteristického zvuku
Klus - Dvoudobý chod se čtyřmi fázemi, které se skládají z řady po sobě jdoucích klusových kroků. Diagonální pár nohou se součastně zvedne, pohne dopředu i došlápne. Nohosled klisu je: pravá zadní spolu s levou přední, levá zadní spolu s pravou přední, fáze vznosu. Rozeznáváme základní, střední, pracovní a prodloužený klus. Podle sedu rozeznáváme klus lehký a těžký.

Klusáci - Koně s vynikajícím klusem, používaní pod sedlem i v zápřeži. Původně to byli kočároví koně, nyní jsou velmi oblíbení jako koně dostihoví. Dělí se na klusáky diagonální (s normálním klusem) a mimochodníky.

Kmen - Skupina zvířat, pocházející po vynikajícím plemeníku - zakladateli, po němž bývá i pojmenována
Kmenové stádo klisen - Stádo vybraných plemenných klisen dobrého původu, zevnějška a žádoucích užitkových vlastností
Kmih - Výsledek posunu a odrazové energie zadních končetin (výraz odrazové energie). Závisí na temperamentu koně.
Knabstrupský kůň - Dánský kůň pocházející z kombinace andaluské klisny a frederigsborgského hřebce. Typické je tygrované zbarvení srsti koní.

Kočároví koně - Převážně teplokrevní koně různého typu, mohutnosti a ušlechtilosti, využívaní v zápřeži kočárů. Lehký kůň se jmenuje jukr ( např. arab shagya ), těžký karosiér ( kladrubský kůň ). Žádá se elegantní chod a pečlivý výcvik.Postroje kočárových koní jsou převážně chomoutkové: anglické nebo poprsní: uherské. Každý z obou typů postrojů má specifické součásti.

Kohoutek - Místo, kde krk přechází v tělo.
KVH - Kohoutková výška hůlková:Měří se od patky kopyta po nejvyšší bod na kohoutku speciální hůlkou, dnes je všeobecně nejrozšířeněji uváděnou mírou.

KVP - Kohoutková výška pásková:Dříve velmi používaná míra. Měří se od patky kopyta po nejvyšší bod na kohoutku páskou. POrovnáním s KVH lze usuzovat na sílu kostry či objem hrudníku.

Koleska - Čtyřkolý vozík se skořepinou zavěšenou na řemenech.
Kolika - Břišní bolesti při onemocnění trávicího ústrojí, jiných orgánů či při některé infekční nemoci
Kondice - Momentální stav organismu koně ovlivněný především výživou, prací nebo tréninkem (k. chovná, pracovní, závodní, výstavní, hladová)

Koňská délka - 3m
Konstituce - Stupeň zdraví jedince, projevující se životní aktivitou. Charakterizuje ji celková funkce fyziologických orgánů a určují ji dědičné vlastnosti, vliv prostředí a nervový typ jedince. Typy konstituce: hrubá, pevná, jemná, měkká. Hodnotí se s přihlédnutím k výkonnostnímu typu jedince.

Kontracval - Kůň, který jde na špatnou nohu při cvalu. Vyžaduje se v řadě drezurních úloh a demonstruje pružnost a ohebnost koně, rovnováhu a poslušnost

Koňská síla - Cca 0,74kW
Kopyto - Přetvořený poslední článek středního prstu, není to tedy pouze rohovité pouzdro ( bačkory ), ale složitý a důležitý orgán, tvořený kostí, vazivem, šlachami, škárou a pokožkou se srstí, ev. rousy. Je pružné a do značné míry roztažitelné, vyžaduje péči.

Korektor - Plemeník žádoucích tělesných tvarů a užitkových vlastností s průraznou dědivostí a schopností zlepšovat tvary a vlastnosti potomstva

Korunka - Oblast asi 2cm široká nad horním okrajem kopyta, vzadu přechází v patky.
Krácení ocasu - Operativní krácení ocasu (kelky) některým, zejména chladnokrevným, plemenům. Kupírování mělo jednak zabránit zaplétání dlouhých žíní do postraňků, jednak zvýraznit mohutnost svalnaté zádě. V mnoha zemích je nyní krácení zakázáno. Přistřihují se jen žíně nebo jsou při práci vyvazovány do uzlu.

Kravský postoj - Vada postoje pánevních končetin správněji nazývaná sblížená hlezna. Hlezenní klouby jsou obráceny dovnitř.

Krevní(genealogická) linie - V časovém pořadí uspořádaný soubor hřebců-potomků zakladatele linie.
Krkaviční žlábek - Hrdelní rýha na krku prozrazující, kudy probíhá vena jugularis (krkavice).

Krok - Čtyřdobý chod bez fáze vznosu, který se skládá z řady po sobě jdoucích kroků. Rozeznáváme základní, střední, pracovní a prodloužený krok. Nohosled kroku je: pravá zadní, pravá přední, levá zadní, levá přední.
Kroužek-Kostní novotvar na korunkovém kloubu, nebo Prostor vyhrazený stáji pro část krokové práce koní. Trenér stává obvykle uprostřed a koně chodící dokola vyšlapou v travnatém terénu cestu ve tvaru kruhu.

Kroužkování - Atavistický znak u plaváků, tmavší pruhy kolem kloubu zápěstního a hleznového.

Křížení - Opak čistokrevné plemenitby, páření příslušníků různých plemen, ev. druhů. V rámci druhu může být stejnorodé - kříží se plemena stejného rázu, např. teplokrevní koně, nebo různorodé, kříží se např. pony s plnokrevníkem nebo chladnokrevník s teplokrevníkem.

Kříženci - Produkty křížení mezi plemennými skupinami, v užším pojetí i mezi plemeny v rámci plemenné skupiny či mezi liniemi.

Křížová nálevka - Zpravidla nebolestivá zduřenina na obou stranách hlezna

Křižování v dostihu - Šikmý směr pohybu koně po dostihové dráze, kdy tento kůň ostatním koním překáží /zdržuje je nebo je ohrožuje).

Křižování ve cvalu - Nesprávný způsob cvalu, kdy kůň např. cválá vpředu vlevo a vzadu vpravo nebo naopak.

Křížovky - Části opratí, u anglických opratí se připínají k průběžné oprati na straně jedné a do kroužku udidla na straně druhé, u uherských opratí mají poutko, které prochází křížovka vsuvkou na vnější průběžné oprati a kočí drží v ruce jak průběžnou oprať, tak i křížovku.

Kštice - Část hřívy mezi ušima spadající do čela (dříve se nazývala špičník).
Kumys - Zkvašené klisní mléko, obsahující cca 2% alkoholu, oblíbení hlavně ve střední a východní Asii.
Kůň Przewalského - Divoký stepní kůň, předchůdce mongolských koní

Kür - Drezurní úloha různého stupně obtížnosti, při níž jezdec v libovolném pořadí předvádí cviky (předepsané pro různý stupeň obtížnosti) v určitém čase za hudebního doprovodu.

Kurs - Vyznačená trať ve steeplechase s určením pořadí překážek a otočných bodů.
Kurt - Podbřišník, kterým se přitahuje sedlo koně.

Kurz při sázkách - Číslo udávající, kolikanásobná částka ua vsazené peníze bude vyplacena sázejícímu za určitého koně v případě jeho vítězství

Kvadriga - Čtyřspřeží, čtyři koně zapřeženi vedle sebe.
Kyrysníci - těžké jezdectvo užívané v evropských armádách od 16. do 19. století. Název je odvozen od kyrysu, kovové ochrany hrudníku jezdce

 

 


    
                                         L


Laminitis - Zchvácení kopyta, choroba většinou způsobená přejímaním.
Landauer - Těžký čtyřkolový kočár se dvěma sklopnými střechami.

Lehký kůň - Kůň menšího až středního tělesného rámce s nižší hmotností, je vhodný pod sedlo nebo do lehkého tahu. Převážně jde o teplokrevná plemena nebo o ponye.

Lehký v kostře - Označení pro příliš slabou, jemnou kostru. Posuzuje se podle obvodu holeně. „Úbytek kosti“ je v chovu nežádoucím jevem.

Letmý přeskok - Změna nohy ve cvalu přeskokem
Letmý start - Koně nestartují z místa, ale u stratu jsou již v pohybu (hlavně u klusáků).
Letoun - Dostihový kůň, který podává nejlepší výkony na krátkých vzdálenostech (1000 - 1400m).

Leváda - Klasická nadzemní figura španělské školy, při níž se kůň zvedá na ohnutých zadních končetinách, zatímco přední jsou ostře zahnuté. Ohnutí v hleznech, nesoucích celou tělesnou váhu koně i jezdce, musí být dokonalé.

Licence cvičitele - Může jí získat absolvent ZZVJ (viz. "ZZVJ"), který úspěšně složí cvičitelskou zkoušku, dodá foto a zaplatí poplatek

Licence jezdce - Jezdec ji může obdržet po absolvování ZZVJ, podání žádosti na OV ČJF, fota a zaplacení poplatku.

Licence koně - Vystaví ji ČJF na základě žádosti, kopie osvědčení o původu a zaplacení poplatku
Licence na dostihy - Povolení trenérům a jezdcům k výkonu jejich funkce
Licentování hřebců - Komisionální řízení, při němž se hřebci vybírají a uznávají za schopné k plemenitbě
Lícnice - Část ohlávky, uzdy nebo uzdečky probíhajíci po líci koně od nátylníku k udidlu koně.

Linie - Skupina samčích zvířat jednoho plemene, založená vynikajícím plemeníkem, jehož individualita se přenáší na potomstvo (tělesné tvary, užitkové vlastnosti).

Liniová plemenitba - Plemenitba, při níž jsou připářováni příslušníci téže linie - menší biologické jednotky s určitými charakteristickými znaky plemene, založená vynikajícím jedincem. Není totožná s krevní linií.

Lipicán - Teplokrevný kůň, původově velmi blízký koni kladrubskému (vznik na základě koní starošpanělských a staroitalských). Roku 1580 založen hřebčín v Lipici.

Lipidy - Skupina organických látek vysoké energetické hodnoty, důležitá složka ve výživě
Lišta - Podlouhlá návní kost na vnitřní straně záprstí (přední holeně).
Lonž - Dlouhá opraťpoužívaná při výcviku mladých koní, sportovních koní nebo začínajících jezdců nebo při speciálním výcviku (např. voltiž).

Lonžování - Způsob výcviku, při němž je k ohlávce připevněna lonž. Cvičitel stojí na zemi a pohání koně, který obíhá do kruhu, bičem.

Lopatka - Základní část kostry ( pletence ) přední nohy. Na její délce a poloze ( krátká, dlouhá, šikmá, strmá, kolmá ) závisí akce přední nohy, délka kroku, výkonnost koně a pohodlí jezdce.

Lope - Typický lehký pracovní chod kovbojského koně, předváděný s přirozeným držením hlavy
Lot - Skupina koní a jezdců při tréninku, na honu apod
Loupná záď - Mohutně osvalená záď těžkých plemen má ve středu výrazný žlábek

 


                                                         M

 


Mač - Dostih dvou koní o sázku
Malý kruh - Jízdárenský cvik, kruh o průměru 6 - 10 m.

Manéž - Uzavřený krytý prostor určený k výcviku koní nebo k předvádění určitých cviků či kvadril. V některých zemích se uvedený termín užívá k označení kryté jízdárny. V cirkuse se manéží nazývá ohraničený prostor (určený technickými parametry) k předvádění drezúry zvířat, včetně koní.

Martingal - Součást postroje nedovolující koni zvedat příliš vysoko hlavu. Dvoudílný řemen připevněný k podbřišníku jedním koncem a pomocí kroužků jsou skrz něj na druhé straně provlečeny otěže.

Mash - Teplý nápoj (z mačkaného ovsa, pšeničných otrub, lněného semene a kuchyňské soli rozmíchaných v horké vodě), prospívající kondici koní

Master - Vedoucí honební jízdy, jede před polem účastníků
Meet - Mezinárodní výraz pro shromáždění jezdců před honební jízdou
Meklenburský kůň - Mohutný teplokrevný kůň z oblasti Meklenburska a Pomořanska (SRN)
Metakarpus - Přední holeň, záprstí
Metatarsus - Zadní holeň, nárt
Mezek - Kříženec oslice a hřebce koně

Mézair - Opakovaná levada kupředu tak, že při ukončení první levady po krátkém doteku země předníma nohama následuje nové podsazení zádi (a to kupředu), z něhož kůň přejde ihned do levady

Měkkohubost - Zvýšená citlivost koně na tlak udidla
Měkkorohost - Měkkorohý kůň - kůň s měkkou a drobivou rohovinou kopyta

Měření koní - Součást zootechnické charakteristiky exteriéru. Měří se výškové, hloubkové a šířkové tělesné tvary. K měření se užívají měrné hole, páskové míry, Wilkensovo kružidlo. Úhly se měří nejčastěji hipogoniometrem. Hlavní míry koně jsou výška v kohoutku a obvod hrudi. Důležitý je také obvod holení, ukazující kvalitu kostí končetin

Měření obvodu holeně - Obvod holeně je jednou ze tří základních měr, které charakterizují tělesnou stavbu koně. Měří se v jejím nejužším místě, tj. v jedné třetině pod karpálním kloubem, u hříbat v polovině holeně. Umožňuje posoudit poměr hmotnosti koně a síly jeho kostry. Jde o významný údaj, a proto je ve všech šlechtitelských programech zdůrazněna nutnost udržet v populaci odpovídající sílu kostry

Měsíční slepota - Opakovaný vnitřní zánět oka
Mílař - Dostihový kůň, který podává nejlepší výkony na středních vzdálenostech (1600m -> 1609m = 1míle)
Míle -1609,3m

Military - Soutěž pro všestrannou způsobilost jezdeckých koní. Absolvuje se ve třech dnech a skládá se z drezúry, klusového úseku, steeplechase, dalšího klusového úseku, terénu, volného cvalu a parkuru

Mimochod - Měkký chod, ve kterém se současně posunují stejnostranné končetiny. Jízda na mimochodnících je velmi příjemná a ani na dlouhé trati neunavuje. Mimochodníci byli již ve středověku zvlášť evidováni. Populární jsou zejména v Jižní Americe. Některá tamější plemena mají však ještě jiné formy zvláštních chodů a počítají se ke koním čtyř- a pětichodovým. Mimochod je přirozeným pohybem mnoha druhů zvířat, zejména v klusu - medvěda, žirafy aj. U koní je výjimkou, lze ho však nacvičit. U některých plemen se dědičně zafixoval

Mimochodník - Kůň s nesprávným nohosledem v kroku nebo klusu. Vykračuje současně stejnostrannou přední i zadní nohou (mimochod).

Místování - Poklízení boxů nebo stání, odstraňování hnoje

Mitbach - Arabský výraz pro úhel napojení hlavy a krku arabského koně. Napojení je velmi pozvolné, obloukovité a dovoluje pohyb hlavy ve všech směrech

Mléčná huba - Huba s oběma pysky světle růžovými
Modrá stuha - Název používaný pro Derby
Mongolský kůň - Stepní kůň odvozený od Kertaga
Mor koní - Prudké nakažlivé onemocnění virového původu s rychlým hynutím
Moučná huba - Nápadně světle zbarvená huba koně. Typický znak divokého koně Převalského a exmoorského ponyho.

Mrtvá váha - Hmotnost všeho, co nese kůň, s výjimkou jezdce. Různě těžké sedlo a dečka s olovem. Mrtvá váha je pro koně nevýhodou, je připoutána na hřbetě a nemůže měnit těžiště

Mrtvý dostih - Součastné vítězství dvou nebo více koní. Totéž mrtvé umístění - součastný doběh na některém z míst.
Mula - Kříženec klisny s hřebcem osla
Mustang - Zdivočelý (španělský) kůň v Severní Americe
Myoglobinurie - Černá zástava moče, sváteční nemoc
Myšák - Šedý plavák

 

 


                                                         N - Ň


Náboj - Vložka z navlhčeného jílu s pilinami, která se vkládá do kopyta před kováním, kdy je třeba změkčit rohovinu. Někdy se požává náboj z kravského lejna, ale tím se může do kopyta zanést infekce.

Nadmutí - Nahromadění plynu v části střev, též při částečné neprůchodnosti střev
Nad otěží - Dopředu zdvižené držení hlavy. Kůň se jim vyhýbá působení otěže. Opak je za otěží, kdy kůň ohýbá hlavu a krk dolů a dozadu

Najetí - Narazí-li v dostihu jeden ze startujících koní do druhého je trestné. Kůň se správně nesmí soupeře ani dotknout
Nákrčník - Kožený řemínek kolem krku koně, součást martingalu
Nákrok - Předsunování jedné nebo dvou končetin více kupředu než sousedních
Nálevky - Měkké zduřeniny na hleznových a spěnkových kloubech končetin a šlachových pochvách
Nánosník - Součást uzdečky obepínající nos a bradu koně. Bývá podložen měkkou kůží nebo kožešinou
Nápinky - Bolestivé stahy břišního svalstva klisen při vypuzovací fázi porodu
Náruční kůň - Kůň ve spřežení zapřažený na pravé straně
Nátylník - Část uzdečky odepínající týl koně
Nasazení ocasu - Podle utváření zádě je ocas nasazen vysoko nebo nízko, což podstatně ovlivňuje vzhled koně. Do znační míry na něm závisí i nesení ocasu při pohybu.

Návní kosti - Kostní výrustky zejména na vnitřní straně přední holeně
Nisejští koně - Vynikající antické plemeno pocházející ze severovýchodního Íránu. Hlavní plemeno užívané ve starověké perské armádě

Nohosled - Sled jednotlivých fází pohybu končetin koně
Nonius - Teplokrevné plemeno koní chovaných hlavně v Maďarsku a na Slovensku
Nordický kůň - Severský kůň
Norfolský kůň - Mohutný teplokrevný kůň pocházející z Anglie
Norický kůň - Středně mohutný chladnokrevný kůň pocházející z alpské oblasti (původně římské provincie Noricum). V ČR je chován společně s koněm belgickým

North Star - Kmen teplokrevných koní chovaných v ČR, dnes výrazně překřížen s řadou teplokrevných plemen
Novozélandská pokrývka - Nepromokavá plátěná pokrývka pro koně chované venku

 


                                                     O

 


0bjem holeně - Míra, která informuje o síle holeně. Měří se na LP matakarpu ve 2/3 jeho výšky (zpravidla je to nejužší místo), k měření se používá pásková míra.

Obnosek-Speciální ohlávka, kroužek s kováním je zašit do nánosníku kožené ohlávky, do kroužku se zpravidla zapíná lonž

Obřišník -Širší popruh nebo kožený pás opatřený zápřeskami a zápinkami, obepíná trup koně
Obvod hrudníku-Měří se páskovou mírou přibližně 1- 2 pěsti za loktem koně (v těchto místech bývá umístěn podbřišník sedla)

Obrna- Stav po onemocnění nervů, mozku, míchy z různých příčin ( otravy, infekční onemocnění ).

Obročník - Pomocník trenéra, pečuje o správný provoz v dostihové stáji, zejména po stránce krmení a ošetřování
Odstav hříběte - Hříbě je odstavováno od matky ve věku 5. - 6. měsících. Změní se jeho výživa na výživu bez mateřského mléka, prostředí a denního cyklu pobytu hříbat ve stáji a na pastvinách, přeruší se přátelská pouta, vytvořená na pastvině zpravidla mezi dvojicemi hříbat

Odznaky koně - Vrozené odchylky od základního zbarvení srsti. Zejména na hlavě ( prokvetlé čelo, prokvetlý nos, kvítek, hvězda, nosní pruh, šňupka, lucerna, horní pysk bílý, spodní pysk bílý, mléčná huba, žabí huba ) a na nohou ( patky bílé, korunka bílá, noha ve spěnce bílá, noha nad spěnkou bílá, noha pod koleno bílá, noha nad koleno nebo hlezno bílá ). Odznaky se zapisují do popisu koně, malé jsou ozdobou, velké jsou nežádoucí

Ohlávka - Pomůcka k uvazování koní. Je ušita ze silné kůže, nebo jiných materiálů
Ohon - Hustý svazek dlouhých žíní, vyrůstající na ocase (kelce). Žíně se přestřihují či protrhávají a v některých případech se vážou do zvláštního uzlu (u pólo ponyů a peršeronů) nebo se zaplétají

Ochroma hříbat - Hnisavý zánět kloubů po předchozí infekci u sajících hříbat
Oldenburský kůň-Nejmohutnější teplokrevné plemeno koní v Německu, dříve se značně podílel na zmohutnění teplokrevných koní v České republice

Olovnice - Podložka sedla s koženými kapsami, do nichž se vkládá určitý počet olověných destiček k vyrovnání nedostatečného zatížení koně v dostihu

Opar lysavý - Nakažlivá nemoc vyvolávaná plísní, způsobuje tvorbu ložisek na kůži
Opracoviště - Prostor pro bezprostřední přípravu koně před sportovním výkonem
Opratě - Vodící řemeny k ovládání tažných koní. Podobně jako otěže se zapínají do kroužku udidla. Bývá kožená, popruhová nebo z plastů

Orde - Pokyn majitele nebo trenéra jezdci, jak má jet s koněm v dostihu
Orientální koně - Koně východního původu zejména arabští nebo berberští
Orlovský klusák - Plemeno klusáckých koní, jejichž chov založil hrabě Orlov v hřebčíně v Chrenovoji
Ostruhy - 1. Rohovitý kuželovitý útvar na zadní straně spěnkového kloubu ukrytý v rousech.

                     2. Kovové obloučky (s různými hroty) připevněné na patách jezdeckých bot, jimiž jezdec důrazněji působí na koně

Osvěžení krve - chovatelský zásah, který má zabránit degeneraci chovů s příliš úzkou chovnou základnou. Získává se k tomu plemeník stejného ( v nouzi i příbuzného ) plemene bez úzkého příbuzného vztahu k chovným zvířatům

Otěž - Otěž je součást postroje jezdeckého koně, již se kůň ovládá. Bývá kožená, popruhová nebo umělá, hladká nebo zdrsněná, obšitá plátnem nebo jinak upravená. Konce otěží ( jsou dvě ) jsou sešité. Pro různé účely bývají otěže různě upravené

Otruby - Odpadní produkt po mletí obilovin a luskovin, hodnotné krmivo
Outsider - V dostihovém prostředí je tímto pojmem označován kůň, jehož vítězství se nepředpokládá
Oxer - Dvojbradlí, obě bariéry (břevna) jsou ve stejné výši
Označení předků - Při hodnocení předků posuzovaného koně se uvede, že je po tom a tom otci a z té a té matky. Označení, že kůň je po otci a po matce je nesprávné

Ozuby - Výběžky na konci ramen podkovy, které chrání podkovu před opotřebením a snižují možnost smekání koně

 


                                                                            P


Pace - Rychlost koní v dostihu
Pacemaker - Kůň, který udává tempo dostihu, bývá zpravidla vodičem pro stájového druha
Paddock - Ohrazené místo na závodišti, kde se koně vodí před dostihem a kde jezdci nasedají
Paint horse - = Pinto. Strakatý kůň, záleží na původu a typu zbarvení
Palcát - Poměrně neohebný bič dlouhý asi 70 cm (při skocích) nebo 120 cm (při drezúře)
Palec - Jednotka pro měření výšky koní v kohoutku. Palec = 2.634 cm (12 čárek)
Palomino - V Americe používané synonimum pro isabelu, kůň žluté barvy srsti a světlejší hřívy
Pánek - Trvalé zduření šlach, postihuje jednu či dvě přední končetiny
Pantoflice - Druh podkovy, která je po celém obvodu stejně silná, bez ozubů, bez matice
Paráda - Náhlé zastavení koně. Kůň může být zastaven z jakéhokoli chodu, má však stát na všech čtyřech končetinách
Paforsní hon - Původně honební jízda za kořistí (jelenem, liškou), dnes symbolická jízda za jezdcem a smečkou honících psů

Parkur - Jezdecká skoková soutěž, při níž mají jezdci na koních absolvovat stanovený počet překážek v předepsaném pořadí a časovém limitu (zpravidla je na kolbišti vždy jedna soutěžící dvojice).

Pasáž - Jakýsi „vydržený klus“ ve vysokém stupni sebrání. Diagonální nohy (levá přední s pravou zadní a pak zase pravá přední s levou zadní) se střídají v pravidelných, ale delších intervalech než v klusu (asi 1 vteřina) s určitým mezidobým vznosu mezi došlapem a odrazem obou diagonál. Čím delší tyto intervaly -> tím kmihuplnější je akce
Pásková míra-2 m dlouhý pásek z voskovaného plátna, na jedné straně rozdělený na cm, na druhé straně na palce a pěsti. Slouží k měření koně

Patky - Dvě měkké a pružné vyvýšeniny vzadu nad kopytem koně, jsou od sebe odděleny rýhou
Pedigree - Cizí výraz pro rodokmen koně
Pelhem - Druh jezdeckého pákového udidla, sestávající z lomeného nebo rovného udítka a dvou postranních rovných ramen páky, možno připnout pákové i stihlové otěže a podbradní řemínek

Penalizace - Trestné body za chyby, vzniklé na trati
Pepiniér - Vybraný plemený hřebec vysoké plemenné hodnoty, používaný k plemenitbě v hřebčínech
Peršeron - Plemeno chladnokrevných koní vyšlechtěných ve Francii (la Perche) ovlivněné arabskou krví
Pěst - Jednotka středověkého původu pro měření výšky koní v kohoutku. Pěst = 10.536 cm (4 palce).
Pětichodový kůň - Americké označení pro jezdeckého koně používajícího kromě obvyklých chodů (kroku, klusu, cvalu) také pomalý a rychlý mimochod, specifické chody tolt a rack

Piaf(a) - Lidově nazýván klus na místě (ale není to zcela přesně), figura španělské jezdecké školy
Piebald - Anglické označení pro strakáče černobílého zbarvení
Pikér - Pomocník mástra při honebních jízdách
Pinto - 1 Paint horse.

               2. V Americe všeobecné označení pro strakaté koně
Pirueta - Otočení koně kolem zadních nohou o 180° (poloviční pirueta) nebo o 360° (pirueta) při kroku nebo klusu. Skládá se ze 4 cvalových skoků. Každý cvalový skok vyplní 1/4 kruhu, ve které musí být ukončeny všecky fáze cvalového skoku. Nesmíme ji zaměňovat s krátkým školním cvalem

Pískání koní - Obrna hlasivky, projevuje se pískavým nebo chrčivým zvukem především ve cvalu (též rorer)
Plastron - Speciální druh bílé kravaty vázané pod krkem, součást povinného oficiálního vybavení jezdecké uniformy.
Plavák - Kůň žluté srsti s černou hřívou, ocasem, spodkem končetin a tmavým úhořím pruhem na hřbetě. U anglických plnokrevníků se plaváci nevyskytují, i když v potomstvu plemeníka Norberta se najde přibližně osmina jedinců s úhořím pruhem

Plemenitba - Řízené rozmnožování vybraných jedinců domácích zvířat. Vedle čistokrevné plemenitby se zvlášť při vytváření nových plemen uplatňuje plemenitba příbuzenská, což je páření blízce příbuzných zvířat, například sourozenců nebo rodičů a potomků. Vyžaduje zkušenost a přísný výběr bezvadných jedinců

Plemenná hodnota - Odhad aditivní (součtové) genotypové hodnoty. Stanovuje se podle užitkovosti probandů (potomků) nebo předků (rodokmenová hodnota) či podle výkonnosti sourozenců, případně polosourozenců

Plemenná kniha - Soubor rodokmenů všech příslušníků určitého plemene odpovídajících vlastností. Vede ji chovatelská organizace. Kniha vedená ve formě základních listů (dnes "listy" v počítači), do níž se zapisují vybrané klisny vhodné k chovu. Existuje Hlavní plemenná kniha (HPK), Plemenná kniha (PK), 1. a 2. pomocná plemenná kniha (PPK)

Plemenné skupiny koně - Skupina koní mongolských, skupina koní orientálních (východních), skupina koní okcidentálních (západních) a skupina koní nordických (severských)

Plemeno - Skupina domácích zvířat téhož druhu, která mají stejný fylogenetický původ a vyznačují se určitými shodnými vlastnostmi morfologickými, fyziologickými, případně psychickými, které za předpokladu stejných životních podmínek přenášejí na potomstvo

Plná huba - Označení pro plný chrup dospělého koně. Hřebec má 40 zubů, klisna 36 (špičáky má zakrnělé)
Plnokrevník - Zvíře z výběrového chovu, jehož všichni předkové jsou uvedeni v plemenné knize. Původně se tento termín vztahoval jen na arabské a anglické plnokrevné koně, později i na jiná zvířata vynikajících kvalit. Potomek plnokrevníka a obecného koně se jmenuje polokrevník, vyšší podíl krve plnokrevníka se označuje jako „ vysoko v krvi “. Kůň s 1/16 jiné krve se ještě považuje za plnokrevníka

Plný zdvih - Moment, kdy má kůň všechny čtyři nohy ve vzduchu
Plochá žebra - Nedostatečně klenutá žebra. Vážná vada, způsobující malou výkonnost koně, neboť plicní a srdeční dutiny jsou stísněné

Podbradník(podbradní řetízek) - Řemínek upevňující nánosník pod bradou koně
Podbřišník - Popruhový nebo kožený pás k upevnění sedla na hřbetě koně
Podkoní - Starší výraz pro vedoucího ošetřovatelů koní
Podkova - Ochrana kopyta, zvyšující výkonnost koně. Nejčastějším typem jsou pantoflice jednoduché, pantoflice těžké, podkovy se šroubovatými nebo vykovanými ozuby, podkovy s plátkem a podkovy s hmatcem. Koně se kovají přibližně v šestitýdenních intervalech

Podkovák - Speciální hřebík z měkčího materiálu, připevňující podkovu ke kopytu. Má svůj typický tvar s obdélníkovou hlavou a velmi ostrou špičkou, zúženou v bočních stranách

Podkovář - Odborník, který pečuje koni o nohy a připevňuje nové podkovy
Podlom - Záněty kůže v ohbí spěnky nad patkami různého stupně (až po tvorbu příškvarků, hlubšího zánětu s odumíráním kůže)

Podříznutý ocas - Operativní úprava ocasu, po níž jej kůň nese nepřirozeně vysoko. Dělá se v USA,v Anglii, v Evropě je tato operace zakázána

Podsedlí(trdlice) - Vrstva sedla, na které je umístěna kůže, která ji pokrývá
Podsední kůň - Kůň v zapřažený ve spřežení na levé straně
Pohybové dráhy - Ohrazené oválné dráhy na travnatém nebo písčitém terénu, sloužící k pohybování hříbat nebo klisen s hříbaty

Poll banding -  Westernová rychlostní soutěž, slalom mezi tyčemi
Pólo - Původně asijská hra, tzv. hokej na koních. Hrají proti sobě dvě družstva na obdélníku o rozměrech 270x180 m, "hokejkami" ve tvaru písmene T se snaží dostat maloý míč do protivníkovy branky

Polokrevník - Kůň ze skupiny východních koní, teplokrevný kůň, jehož jeden z rodičů je plnokrevník (anglický nebo arabský) anebo má ve svém rodokmenu plnokrevné předky. Musí mít minimálně 51% krve plnokrevníka

Pomůcky - Soubor signálů, které jezdec nebo vozka předává koni. Přírodní pomůcky jsou nohy, ruce, posun váhy těla, hlas apod., umělé např. hůlka, bič, ostruhy atd. . U zápřahových koní opratě a bič

Pony(poník) - Podle našeho dělení náleží pony do skupiny koní severských. V západních zemích za ponye označují koně menší než 150 až 152 cm. 

 

                                                            R

roček - kůň starý 12 měsíců.

rodokmen - posloupnost přímých předků koně ze strany otce i matky, zpravidla do třetí až páté generace

rohovina - produkt kůže, z něhož je mimo jiné vytvořeno i kopyto. Modrá rohovina je hustá, modročerné zbarvení naznačuje vysokou kvalitu kopyta. Světlá rohovina bývá měkčí. U strakáčů se často vyskytuje rohovina příčně i podélně pruhovaná. Rohovina kopyt pracovních koní se chrání podkováním.

rousy - dlouhé chlupy porůstající dolní část nohy a spěnky. Vyskytují se u chladnokrevných plemen.

rozmetání - vadný krok koně. Přední nohy se nepohybují přímo, ale obloukovitě. Po vznosu opisují oblouk do vnější strany dříve, než se dotknou země.

rozmnožovací chov - cílem je produkce užitkových zvířat.

rozštěp - puklina v rohové stěně kopyta, od korunky k nosnému okraji kopyta

ruce - označení částí koně z pozice jezdce. Přední ruce = předek koně, tj. vše před jezdcem, hlava, krk, plece, kohoutek a přední nohy. Zadní ruce = vše za jezdcem. Na levou ruku, na pravou - směr pohybu podle postavení jezdce. Mezi rukou a nohou - při pohybu koně vpřed se jezdcova noha na okamžik střetá s rukou, kůň je tedy mezi rukou a nohou. U vozky platí směr na levou nebo pravou ruku.

ruch (rychlost) - tempo charakterizuje pohyb: krátký, střední, zrychlený.

ryzák - kůň ryzé barvy různých odstínů, se světlou až tmavočervenou ( nikdy však černou ) barvou hřívy, ocasu a končetin. Druhy ryzáků: světlý, červený, tmavý, černý.

 

 

                                                         S

sed - způsob, jakým jezdec sedí na koni. Dobrý sed se vyznačuje jistotou. „Hluboký sed“ je výsledkem dlouholetého tréninku.

sedliště - místo, kde se po zvážení jezdců včetně sedel sedlají koně přihlášení do dostihu

sedlo - základní vybavení pro jízdu na koni. Pro každý druh sportu či jezdeckého využití koně je sedlo jiné - školní, drezúrní, dostihové, pro rovinné a překážkové dostihy, parkurové, lovecké, kovbojské, dámské, vojenské, pikadosrké atd.

sedlová podložka - dečka z měkké tkaniny nebo umělé hmoty, již vkládáme pod sedlo, aby sála pot a ubránila citlivý hřbet.

selekce (výběr) - zařazování či vyřazování jedinců z chovu podle záměrů šlechtitelského procesu.

selekční hranice - výše hodnoty, která je mezní pro výběr jedince do chovu.

selekční kritérium - charakteristika vlastností, podle nichž se kůň vybírá.

skewbald - anglické označení pro strakáče zbarveného jinak než černobíle.

skléra - bělima, bílý vazivový obal oka, vpředu přecházející v rohovku.

skočné - připouštěcí poplatek, který platí majitel klisny při jejím prvním zapuštění plemeníkem.

skokový sed - jezdecká pozice používaná při skoku nebo trysku při zkrácení třmenových řemenech. Čím rychlejší tempo, tím kratší musí být třmenové řemeny.

sněť slezinná - prudké nakažlivé onemocnění s rychlým hynutím, způsobeno bacilem antraxu

soumaři - každé zvíře schopné nosit náklad. Soumarští koně dopravovali těžké náklady po cestách, kudy neprojel provoz. Nosili soumarské sedlo a koše, byli podkováni zvláštními podkovami.

spěnka - důležitá část nohy koně mezi spěnkovým kloubem a korunkou. Na délce a sklonu spěnky závisí kvalita pohybu koně, Spěnka má být krátká a má mít sklon 45 - 50° k podkladu. Spěnka s menším úhlem je tzv. měkká, s větším strmá. Velmi měkká spěnka, skoro vodorovná se jmenuje medvědí a je vážnou vadou.

spíd (speed) - schopnost koně prudce zvýšit rychlost, zejména v závěru dostihu.

spřežení - koně v postroji pro práci v zápřeží. Podle počtu koní a způsobu zápřeže se dělí na jedno až dvacetispřeží, za sebou jsou koně zapřažení v tandemu ( 2 ), randomu ( 3 ), vedle sebe jsou v trojce, quadrize a v dvojspřeží. Vícespřeží jsou obyčejně v párech, u lichého počtu jsou vpředu tři koně vedle sebe.

srázná záď - svažování zádě od kříže ke kořeni ocasu. Srázná záď bývá kratší; je typická pro tažná nebo soumarská plemena.

srst (v srsti) - rozeznáváme čtyři druhy chlupů - krycí: (dřeňové), hlavní pokryv těla; podsadové: (bezdřeňové),narůstající v zimním období; pokryv těla narozených hříbat; ochranné: (dřeňové), kštice, hříva, žíně, rousy; hmatové: na nozdrách, pyscích a pod očima.

stájník - osoba vykonávající všechny stájové práce, mimo stáj však s koňmi nepracuje

standart plemene - souhrn požadavků na určité vlastnosti ve vymezeném časovém období.

stěrka na vodu - pomůcka, kterou po omytí koně setřeme z něj vodu.

stíhlové udidlo - nejběžnější typ udidla, zakončeného kroužky na obou stranách.

střel - střelka, důležitá část kopyta, zajišťující jeho pružnost a roztažitelnost. Zevně, naspodu kopyta je střelka rohová, uvnitř střelka vazivová (masitá) a střelová kost. Onemocnění střelky je velmi nebezpečné.

střelka (střel) - rohovitý útvar ve tvaru jehlanu na spodní části rohového chodidla. Přispívá k pružnosti kopyta.

substance - souhrnné označení kvality stavby těla a celkového osvalení koně.

sulka - dvoukolý vozík pro klusácké závody. Má lehká kola s úzkými pteumatikami, malé sedátko bez opěrky a kůň je zapřažen mezi dvěma ojkami. Klusácká dráha musí být klopená.

 

 

                                                             Š

šavlovitý postoj - příliš ostrý úhel skloubení bérce se zadní holení (metatarsální kostí). Často se vyskytuje u primitivních horských plemen, u nichž je tato anatomická odchylka do jisté míry funkčním znakem. Usnadňuje život v členitém těžko schůdném terénu.

šimbajny - výraz pro záněty šlach natahovačů na přední části holení, nejčastěji u dostihových koní

šiml - viz bělouš

škola - vrcholný způsob výcviku a předvádění koní s uplatněním mnoha umělých chodů a figur. Existuje klasická, vysoká nebo španělská škola podle zaměření.

šlechtitelský (kmenový) chov - chov, v němž jsou zařazeni jedinci s nejlepším dědičným založením a jehož cílem je produkce chovných jedinců.

šoška - zduřenina na patním výčnělku hlezenního kloubu, způsobená zánětem synoviálních váčků, úrazem nebo výživou. Vada vzhledu, funkci kloubu neovlivňuje.

španělský krok - cirkusově vycvičené přehnané zvedání předních nohou téměř do vodorovné polohy. Činnost zádě je přitom nepatrná a není v souladu s činností předku.

špánek - kostní výrustek na přechodu hlezna v holeň na vnitřní straně hleznového kloubu

špric - vzdálenost 300 - 400 m, kterou kůň zaběhne v nejprudším cvalu.

štěpená (louplá) záď - mohutně osvalená záď převážně těžkých chladnokrevníků s hlubokým žlábkem uprostřed.

štičí profil - typický znak arabských koní. Klenuté čelo, hřbet nosu mírně prohloubený, konkávní.

 

 

                                                     T

tažný kůň - označení koně, jednostranně využívaného v zápřeži.

telecí koleno - deformace karpálního kloubu; holeň je ohnuta směrem dozadu. Vada zevnějšku i funkce přední nohy.

tělesné rozměry - určují rámec a jeho tělesné tvary. Pro obecnou charakteristiku jsou nejvýznamnější tři: kohoutková výška (absolutní, tedy hůlková), obvod holeně a obvod hrudi.

temperament - nervová složka konstituce, důležitý činitel ovlivňující výkonnost. Podmiňuje jej výše prahu dráždivosti nervové soustavy. Rozeznáváme temperament živý a klidný, z nichž každý má několik subtypů. Krajními formami jsou temperament předrážděny a apatický.

teplokrevník - označení lehčího, živějšího koně vhodného k jízdě a lehčímu tahu ( na rozdíl od chladnokrevníka ). Teplokrevníci jsou často smíšeného původu, k jejich zlepšování se užívalo i plnokrevníků. Jsou většinou orientálního původu.

těsné kopyto - strmé rovné kopyto s užší střelkou a těsnějšími patkami.

tkalcování - zlozvyk, který se projevuje přenášením váhy z jedné přední nohy na druhou za součastného kývavého pohybu hlavy

tolt - viz. mimochod

trdlice - viz. podsedlí

trenza - uzdečka

traverzála - je to získaný chod koně. Kůň se současně pohybuje dopředu a do strany na dvou stopách, přitom vnitřní nohy překračují vnější. Provádí se v klusu a ve cvalu.

tribunní skok - efektní výškodálkový skok ve steeplechase, zpravidla nejtěžší v celém dostihu. Bývá postaven blízko diváků, u prvních míst.

trojkoruna - vítězství ve všech klasických dostizích, které jsou přístupny i hřebcům: Velká jarní cena ( 1600 m ),České derby ( 2400 m ) a St. Leger ( 2800 m ) - viz klasické dostihy

trysk - čtyřdobý prodloužený cval. Nohosled je: levá přední, pravá zadní, levá přední, pravá přední.

třmeny - součást sedla, která prošla dlouhým vývojem. Tvar třmenů je podmíněn pracovním využitím koně. Původně byly třmeny kulaté, protože kočovníci, kteří je vymysleli, jezdili v měkké obuvi. Později byly třmeny botičkové. Jezdci trávící v sedle celý den využívají třmeny široké.

turf - dostihový sport s přenosným systémem různých typů dostihů s přesnými pravidly. Zahrnuje dostihy rovinné, překážkové a klusácké a vychází z anglické tradice.

tušírka - bič. Viz. bič

typ koně - souhrn charakteristických vlastností, tělesných tvarů a jimi podmíněných užitkových vlastností, jimiž se vyznačují příslušníci určité skupiny koní. Existují skupiny koní, které nelze označit za plemeno, protože nemají plemennou knihu a na původu

mnoho nezáleží, ale splňují určité nároky. Jsou to např. hunter ( honební kůň ), hack, kob apod.

 

 

                                                    U

udidlo - součást uzdění, které se vkládá koni do huby. Je napojeno na lícnice, do kroužku se upínají otěže. Slouží k ovládání koně. Užívá se hodně typů udidel: jednokroužkové s lomeným udítkem, lomené udidlo s olivami, lomené udidlo s roubíky, nelomené udidlo, pelham s pevnými nebo pohyblivými hýbly.

úhoří hřbet - černý nebo tmavý hřbetní pruh, táhnoucí se od kštice až po kořen ocasu. Typický znak původních divokých koní. Objevuje se u primitivních plemen plavého nebo šedého zbarvení.

úprava hřívy a ohonu - hříva složená z vlasin ( slabší typ žíní ) se kromě česání přistřižuje na různou délku nebo zaplétá. Při česání se hříva obyčejně klade na jednu stranu krku, u jezdeckých koní vlevo, u kočárových na vnější stranu, u pracovních naopak na vnitřní. Na krátko se stříhá u koní sportovních, např. u pólo poníků, aby nepřekážela, nebo u těžkých chladnokrevníků, aby vynikla mohutnost šíje. Zaplétá se u dostihových a sportovních nebo u těžkých tažných na přehlídky. Ohon se stříhá nakrátko, svazuje v uzel, proškubává a prostřihuje nebo ovazuje. Platí předpisy pro jednotlivá plemena dle standartu.

uzdečka - jednoduchý způsob uzdění koně při výcviku, práci i sportu

uzdění - důležitá část postroje, zajišťující ovládání koně. Základem je ohlávka jezdecká nebo postrojová, ovládání koně zaručuje udidlo vložené do tlamy koně, které jezdec nebo kočí ovládá otěžemi nebo opratěmi. Existuje mnoho typů uzdění podle účelu i podle vlastností koní.

 

 

                                                 V

vady - existuje mnoho vad, které poškozují vzhled i výkon koně. Vady chodu - nízký, šouravý, kroutivý, zkřížený, brousivý apod. Vady kopyta - kopyto těsné ( zúžené ), střelka nedosahuje na zem, kopyto nepravidelné, příkré ( příliš strmé ), ostroúhlé ( ploché ) při příliš měkké spěnce, vkročné nebo rozkročné ( vychýlení osy nohy ven nebo dovnitř ) apod. Vady noh - nejčastější je na zadních nohách „kravský postoj“, tj. sblížená hlazna nebo naopak šavlovitý postoj. U předních bývá „telecí koleno“ způsobené zakřivením holeně, „modlení“ apod. Vady trupu - hřbet prosedlaný, příliš měkký a prohnutý, naopak kapří hřbet, mezi kohoutkem a bedry vyklenutý. Dále příliš krátký nebo příliš dlouhý, slabý hřbet.

valach - kastrovaný hřebec. Kastraci se hřebec většinou podrobuje do jednoho roku věku. Kastráti jsou klidnější a jejich pracovní využití je méně náročné.

vážnice - místnost, v níž se váží jezdci včetně sedla a výstroje před dostihem a po dostihu

vekslování - měnění nohy při cvalu. Kůň cválá napřed buď levou, nebo pravou nohou, cítí-li v některé únavu, pak je přehazuje.

věk koně - většina teplokrevníků dospívá později než koně chladnokrevní. Do kategorie hříbat se u nich počítá dorost do stáří tří let (mimo A1/1 a klusáky), u chladnokrevníků do stáří dva a půl roku. Teplokrevní koně fyzicky dospívají asi v pěti letech, chladnokrevní o rok dříve.

Velká liverpoolská - v originále Grand National Liverpool Steeplechase. Založena 1839. Překážkový dostih na závodišti v Aintree, dlouhý 7210 m. Nejtěžší překážkou je Becher’s Brook, který startující absolvují dvakrát. Je to živý plot 1.5x1m, za nímž teče široký potok.

Velká pardubická steeplechase - založena 1874. Překážkový dostih na 6900 m. Nejtěžší překážkou je Taxisův příkop. Živý plot 1.5x1.5m, za nímž následuje hluboký suchý příkop, široký 5 m.

vendefána - otočný bod ve steeplechase, vysoký kolík s praporkem na vrcholu.

vlastnost (znak) - určitý způsob charakteristiky koně, ať už morfologický (stavba a vzhled těla), fyziologický (funkce organismu), či psychický, tedy charakteristika vzhledu, výkonnosti či psychických vlastností.

vlčí zub - zakrnělý zub, vyrůstající ojediněle jako atavimus před řadou mléčných stoliček

vodič - kůň, který dělá nejvhodnější tempo pro svého stájového druha.

vozhřivka - velmi nakažlivá choroba, v aktuální formě provázená vysokými horečkami, tvorbou vředů, zpravidla končí smrtí

vraník - kůň s černou srstí, černými žíněmi v hřívě i ocasu. Nenajdete na něm hnědý chlup.

vrtkavost - neboli tvrdohlavost. Kůň odmítá kráčet v přikázaném směru.

všestranný kůň - zvíře cvičené pro skokové soutěže, drezúru a jízdu v terénu.

vyhazování - pohyb, při němž kůň s vyklenutým hřbetem vyskakuje všemi čtyřmi do vzduchu. Dopadá na napjaté přední nohy se skloněnou hlavou; zadní končetiny při tom prudce vymrští vzad.

výkonnostní zkoušky - systém testů určujících jedince podle rozhodujících znaků jeho výkonnostního (užitkového) typu. Např. hannoverští hřebci se pro zařazení do stavu plemeníků v hřebčinci Celle po jedenáctiměsíčním výcviku testují v těchto zkušebních disciplínách: charakter, temperament, všeobecná výkonnostní schopnost, jezditelnost, skokové schopnosti, krok, klus, cval, terénní jízda, honební cval. Z nich se vypočítávají indexy: drezurní, skokový a celkové výkonnosti. Výkonnostní zkoušky anglických plnokrevníků a klusáků jsou opakovanou přesně stanovenou testací v dostizích.

vysoká škola - klasické umění ovládání koně na základě anglických a středověkých pravidel, vyplývajících z jeho bojového umění.

 

 

                                                               W

westernové ježdění - americký styl jízdy. Otěže se drží jednou rukou, třmenové řemeny jsou dlouhé, sed hluboký. Tímto způsobem jezdili kovbojové, kteří trávili v sedle spoustu času.

 

 

                                                                    Z

zahrádka - překážka ve steeplechase. Živý plot, příkop, silniční profil, příkop a živý plot.

záď - takto se označuje partie od zadního okraje slabiny po kořen ocasu a dolů až ke skočnému kloubu. Záď může být rovná, kulatá, střechovitá, loplá atd.

zášlap - poranění kopytní korunky, nejčastěji ozubem podkovy druhé nohy

zebrování - tmavé pruhy na dolní části předních a někdy i zadních končetin. Původní znak divokých koní nebo primitivních plemen.

zkoušení klisen - zjišťování, zda je klisna v říji (u zkušební stěny 2,5 x 1,5m, z druhé strany stojí hřebec)

zkoušky výkonnosti - jsou u většiny užitkových koní podmínkou nejen zařízení do práce, ale i do chovu. Výcvik a typ zkoušek je dán pracovním zaměřením koně a předchází mu celkové posouzení. Zkoušky jsou jednostranné a všestranné, příprava na první trvá 3 až 4 měsíce, na druhé 6 až 11 měsíců. Zaručují kvalitu chovu.

zkracování ocasu - u některých, zejména chladnokrevných plemen se amputuje část ocasu, jednak aby vynikl tvar zádě a jednak, aby se žíně nezaplétaly do postraňků apod. V některých zemích, např. v Anglii, je zakázáno.

zmetání - vypuzení nedonošeného mrtvého plodu z dělohy (způsobeno infekcemi, úrazem, špatnou výživou, nemocemi)

 

 

                                                        Ž

žíně - dlouhé vlasy z ohonu a hřívy koně ( jemnější se nazývají vlasiny ). Mohou být rovné nebo zkadeřené (u některých, hlavně španělských plemen) a patří k velmi žádaným produktům k výrobě hudebních nástrojů, vycpávání apod.

žokej - jezdec. U nás v součastné době titul pro jezdce, který dosáhl vítězství nejméně v padesáti dostizích.

žuchvy - nejširší místo hlavy koně nad kloubem spojující čelisti. Nahromadění svalů v této partii, tzv. hrubé žuchvy, kazí vzhled hlavy a je časté u těžkých chladnokrevných plemen.

 

 
© speedhorse.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma