- stránka věnovaná koním a parkurovému skákání
Hledat
Navigace: tomas.hrbacek5 > Jízdárenské cviky

Jízdárenské cviky

Pravidla jízdy na jízdárně

 • základní směr je na levou ruku, dovnitř se vyhýbá ten, kdo jezdí na pravé ruce
 • rychlejší chod je na stěně jízdárny, pomalejší směrem do středu jízdárny
 • předjíždíme po vnitřní straně

Jízdárenské cviky

 

Vyjíždění rohů jízdárny

 • Krok - čtvrtkruh o poloměru 3 m.
 • Klus, cval - čtvrtkruh o poloměru 6 m a více (podle rychlosti chodu).
 • Rohy jízdárny musí být řádně vyjížděny!

Půl jízdárny (na levou ruku, na dlouhé stěně na pravou ruku)

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek je ve středu dlouhé stěny.
 • Koně přivádíme do obratu asi o tři kroky dříve, než jsme v písmeni (viz. projíždění rohů).

Za prvním jezdcem obrat vlevo

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek na dlouhé stěně v písmeni, (pokud je jízdárna opatřena písmeny), jinak odkudkoliv z dlouhé stěny.
 • Jezdci jezdí za sebou. (Změna směru je čárkovaně.)

Obrat vlevo (na protější stěně na pravou ruku) 

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Obdobné jako při "obratu".
 • Poslední jezdec se stává prvním, pokud nedošlo ke změně směru.
 • Jezdci jezdí vedle sebe.

Malý kruh

 • krok, klus, cval
 • Průměr zpravidla 6-10 m.
 • Pokud nebyl určen počet kruhů, jezdí se pouze jednou.
 • Začátek i konec na dlouhé stěně v písmenech, pokud jsou vyznačena.

Velký kruh

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Průměr 20 m, "dotýkáme" se dlouhých stěn.
 • Začátek a konec ve středech krátkých stěn.
 • Jezdí se do odvolání nebo podle určeného počtu kruhů.

Kruhy změnit

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Možno velet na velkém kruhu.
 • Pokud jezdí jezdci na levou ruku, tak se při výměně kruhů jezdci míjejí pravýma rukama.
 • Pokud jezdí na pravou ruku, míjejí se levýma rukama.

V kruhu změnit směr

 • krok, klus
 • Začátek - nejvhodnější je ve středu krátké stěny.
 • První oblouk (průměr asi 10 m), převedení koně na opačnou ruku, druhý oblouk (průměr také 10 m).

Kruh zmenšit

 • krok, klus, cval
 • Začátek i konec libovolný.
 • Průměr nejmenšího kruhu 6-8 m.
 • Za stupňovitého přenášení váhy obracíme koně dovnitř pomocí vnitřní otěže za podpory vnější holeně.

Kruh zvětšit

 • krok, klus, cval
 • Začátek i konec libovolný.
 • Průměr velkého kruhu 10 m.

Ze středu (se změnou směru)

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek i konec ve středech krátkých stěn. (Obrat viz. projíždění rohů)
 • Cvik je určen k samostatnému vedení koně jezdcem.
 • (Se změnou směru - čárkovaně)

Od stěny ke stěně

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek i konec cviku je v krajních písmenech dlouhé stěny jízdárny.
 • Ve středu se jen přibližujeme písmeni X.
 • V lehkém klusu se nepřesedá. Jezdí se do odvolání.

Dvakrát od stěny ke stěně

 • krok, klus
 • Začátek i konec v krajních písmenech dlouhé stěny jízdárny.
 • Návěští před středem krátké stěny.

Na obou dlouhých stěnách od stěny ke stěně

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Obdobné jako cvik "od stěny ke stěně".
 • Návěští před středem krátké stěny.

Změnit směr

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Ve středu jízdárny si vyměníme držení bičíku, a v lehkém klusu změníme vysedání na druhou nohu.
 • Návěští před středy krátkých stěn.

Obloukem změnit směr

 • krok, klus, cval
 • Průměr oblouku 8-10 m.
 • Začátek v druhé polovině dlouhé stěny, z písmene (pokud jsou vyznačena).
 • Konec na dlouhé stěně.
 • Oblouk jako malý kruh.

Vlnovka o třech obloucích

 • krok, klus, lehký klus, cval
 • Začátek a konec ve středu krátké stěny.
 • Pomůcky obdobně jako na velkém kruhu.
 • Mezi oblouky 2-3 kroky rovně.
 • V lehkém klusu přesedáme na vnější nohu.

Vlnovka o pěti obloucích

 • krok, klus, lehký klus
 • Začátek a konec ve středu krátké stěny.
 • Pomůcky obdobně jako na malém kruhu.
 • Mezi oblouky 2-3 kroky rovně.
 • V lehkém klusu přesedání na vnější nohu.

 

 

Povely pro změnu chodů

Zastavit stát

 • Během 2-3 kroků zastavit kdekoliv.
 • Bez ohledu na rozestupy.
 • sed (mírný záklon), holeně (zadržující stisknutí), otěže (celá zádrž)

Přechod do zastavení

 • Vyrovnat rozestupy mezi koňmi na jízdárně a zastavit.
 • sed (mírný záklon), holeně (zadržující stisknutí), otěže (celá zádrž)

Krokem vchod

 • Většinou velen ze zastavení.
 • sed (postrčení), holeně (stisknutí), otěže (mírné povolení)

Přechod do kroku

 • Tento povel je velen jezdíme-li v klusu nebo cvalu.
 • sed (mírný záklon), holeně (stisknutí), otěže (poloviční zádrž)

Klus, přechod do klusu

 • Jezdíme zásadně v plném sedu.
 • sed (postrčení), holeně (stisknutí), otěže (mírné povolení) - intenzivnější než pro vykročení krokem

Klus, lehký klus

 • Vysedáme na vnější přední nohu (vnitřní zadní).
 • sed (postrčení), holeně (stisknutí), otěže (mírné povolení) - intenzivnější než pro vykročení krokem

Cval, nacválat

 • Pokud není řečeno jinak, jezdí se v plném sedu.
 • vnitřní holeň (pobídka na podbřišníku), zatížit vnitřní sedací kost, vnější holeň (za podbřišníkem  přidrží záď), vnitřní otěž (ohýbá koně), vnější otěž (vede)

Stehenní sed

 • Může být velen v kroku, klusu i cvalu.
 • Jezdec je předkloněn, záda má rovná, rozkrok nad sedlem, holeně na podbřišníku, ruce podél krku (posouvají se vpřed po otěži), pohled je upřen kupředu.
 
© speedhorse.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma