- stránka věnovaná koním a parkurovému skákání
Hledat
Navigace: tomas.hrbacek5 > Vzdělávání

Vzdělávání

Vzdělávání v ČJF

Podmínky získání licencí ČJF 

 

LICENCE JEZDCE

ZZZJ Jezdecká licence

všeobecná licence, pony, spřežení, reining, vytrvalost, drezura,

voltiž - licence bez ZZVJ

 

ZZVJ všeobecná ( S,D,C )
jezdecká licence od 12 let

ZZVJ-P pony

jezdecká licence od od 8 let

ZZVJ-A spřežení

jezdecká licence od 16 let

ZZVJ-E vytrvalost

jezdecká licence od 12 let

ZZVJ-R reining

jezdecká licence od 12 let

ZZVJ-D drezura

jezdecká licence od 12 let

Voltiž

licence bez ZZVJ

 

LICENCE ROZHODČÍHO, SP/T

( stavitel parkurů a tratí, rozhodčí )

skoky, drezura, všestrannost, spřežení, vytrvalost, reining, voltiž

ROZHODČÍ

od 21 let, držitel stanovené licence ČJF 3 roky, specializace dle jednotlivých disciplín

Zkoušky stavitele parkurů a tratí

všestrannost, skoky, spřežení, vytrvalost

 

Národní rozhodčí pro danou disciplínu

praxe a ostatní podmínky dle jednotlivých disciplín

 

Specializovaný rozhodčí dle PJS

praxe a ostatní podmínkÿ dle jednotlivých disciplín

 

STAVITEL PARKURU A STAVITEL TRATÍ - a, E ( pro S a C úroveň III. třídy )

Od 21/24 let

pro A, E 3 roky držitel stanovené licence ČJF, ostatní požadavky dle jednotlivých disciplín

 

Národní stavitel parkurů a národní stavitel tratí - A, E ( pro S a C úroveň II. třídy )

Specializovaný stavitel parkurů a specializavaný stavitel tratí - A, E ( pro S a C úroveň I. třídy )

Mezinárodní kvalifikace v jezdectví rozhodčí, stavitel parkurů a tratí, instruktor I. - III. stupeň

 

LICENCE INSTRUKTORA, TRENÉRA

INSTRUKTOR

od 18 let, min. 3 roky jezdecká licence

Zajišťují akreditovaná pracoviště schválená ČJF

 

TRENÉR II. TŘÍDY

od 25 let, min. 5 let instruktor, maturita nebo doplněné všeobecné vzdělání na FTVS nebo vzdělání obdobné, licence instruktor jezdectví, výkonnost " S "

Zajišťuje akreditovaná pracoviště schválená ČJF

 

TRENÉR I. TŘÍDY

od 30 let, min. 5 let trenér II. třídy, maturita, licence trenér II. třídy, výkonnost " S "

Zajišťuje ČJF ve spolupráci s FTVS UK v Praze

 

KVALIFIKACE VETERINÁRNÍCH LÉKAŘU VE VYTRVALOSTI

Veterinář ošetřující

Veterinář - člen komise

Veterinář - předseda komise

 

KVALIFIKACE LONŽÉRA

osoba starší 18 let, člen ČJF, musí mít licenci instruktora jezdectví nebo trenéra, anebo splnit lonžovací zkoušku stanovenou pro dané období komisí disciplíny

 

 

Zkoušky základního výcviku jezdce

Úspěšné složení zkoušky základního výcviku jezdce je výchozím předpokladem pro získání jezdecké licence. Ta je nejen podmínkou pro účast v soutěžích na oficiálních závodech pořádaných ČJF, ale také podmínkou pro eventuální následné zvyšování kvalifikace v jezdeckém sportu. Například získání kvalifikace cvičitele, trenéra, stavitele parkurů a tratí, rozhodčího či stewarda. Komise, která rozhodne o úspěšném složení ZZVJ a následném udělení jezdecké licence, tím na sebe zároveň do jisté míry bere zodpovědnost za to, že jezdec je pro svou disciplínu dostatečně připraven a nebude při startu na závodech nebezpečný sobě ani svému okolí. Jedině na pevném a kvalitním základě lze spolehlivě budovat další nadstavbu, proto je důležité posílit význam zkoušek základního výcviku. Nové podmínky pro ZZVJ upravují požadavky na adepty zkoušek tak, aby jejich složení nebylo pouhou formalitou, ale zárukou určité jezdecké vyspělosti.

 

  • Zkoušky základního výcviku jezdce(ZZVJ)

- Podmínkou je minimální věk dvanácti let.

- Uchazeč musí před porotou předvést vodění a předvedení koně

- Drezurní úloha

- Překonání parkuru ve výšce 70 - 90 cm s 1 distancí, 1 kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet

 

Teoretické znalosti:

- anatomie a fyziologie koně

- napájení, krmení, ošetřování a kování

- úrazy a nemoci koní

- základní zdravotní ošetření

- ústroj jezdců , postroj koní

- bezpečnost jezdce a základní první pomoc

- disciplíny jezdeckého sportu

- základní znalost pravidel

 

*Výjimky v získávání licencí tvoří učiliště Kladruby nad Labem, Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kurzu ZZVJ Policie ČR.

 

Pomůcky potřebné při zkouškách

- každý kandidát si musí zajistit koně, se kterým bude provádět zkoušku (může být jiný pro drezúru a pro parkur, na jednom koni se mohou vystřídat max. 3 jezdci )

- kandidát si zajistí vlastního čtenáře úlohy

- kandidát si přinese psací potřeby

- kandidát bude mít kompletní jezdeckou výstroj a kůň bude postrojen dle skokových pravidel jezdec.sportu

- startovní čísla (pořadatel)

- překážkový materiál pro předepsaný parkur (pořadatel)

- drezurní obdélník 20 x 40 m (pořadatel)

- tiskopisy pro hodnocení kandidátů zkoušek (pořadatel)

 

Časový harmonogram

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den)

hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek

9.00 hod. předvádění a vodění koně

drezurní úloha Z1 nebo Z2 (pořadí startujících 1 - 20)

14.00 hod. skoková zkouška na předepsaném parkuru (pořadí startujících 20 - 1)

16.00 hod. testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 min.)

17.30 hod. hlavní zkoušející provede zhodnocení všech účastníků zkoušek za jejich účasti

(Uvedený časový program je orientační. Je v pravomoci zkušební komise rozvrh upravit-dle počtu účastníků

apod.)

 

  • Zkouška základního výcviku jezdce pony (ZZVJ-P)

- Podmínkou je minimální věk osm let

- Uchazeč musí před porotou předvést vodění a předvedení koně

- Drezurní úloha P1

- Překonání parkuru ve výšce 50 cm s 1 distancí a skákání kavalet z klusu

 

Teoretické znalosti:

- anatomie a fyziologie koně

- napájení,krmení,ošetřování a kování koně

- úrazy a nemoci koní

- základní zdravotní ošetření koně

- ústroj jezdců a postroj koní

- bezpečnost jezdce a základní první pomoc

- disciplíny jezdeckého sportu

- základní znalost pravidel

 

  • Zkouška základního výcviku vytrvalostního jezdce (ZZVJ-E)

- podmínkou je minimální věk dvanáct let

- Uchazeč musí získat v kvalifikačních předkolech 150 bodů, získaných podle vzorce

délka soutěže v kilometrech + počet startujících - umístění

- Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni

- vodění a předvádění koně

- drezurní úloha č. Z1 nebo Z2 (národní) viz ZZVJ

- překonání parkuru 50 - 60 cm - viz ZZVJ, bez kombinací, přechod do klusu a skákání kavalet z klusu

 

Teoretické znalosti:

- anatomie a fyziologie koně

- napájení,krmení , ošetřování a kování koně

- úrazy a nemoci koní

- základní zdravotní ošetření koně

- ústroj jezdců a postroj koní

- bezpečnost jezdce a základní první pomoc

- disciplíny jezdeckého sportu

- základní znalost pravidel

 

* Úspěšné složení této zkoušky opravňuje jezdce ke startu ve vytrvalostních soutěžích.

 

  • Zkouška základního výcviku jezdce spřežení (ZZVJ-A)

- Podmínkou je minimální věk šestnáct let

- Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě spřežením

- vodění a předvádění koně

- postrojení koně

- zapřažení koně

- drezurní úloha FEI č.1

- překonání parkuru 500 m, 12 překážek, šířka branek +40 cm, 1 kombinace

 

Teoretické znalosti:

- anatomie a fyziologie koně

- krmení , napájení ,ošetřování a kování koně

- úrazy a nemoci koní

- základní zdravotní ošetření koně

- postroj koně

- bezpečnost jezdce a základní první pomoc

- disciplíny jezdeckého sportu

- základní znalost pravidel spřežení

- ústroj jezdce

 

* ZZVJ-A nemusí mít spolujezdci spřežení, licence bude vydána na žádost subjektu s poznámkou „pouze spolujezdec spřežení"

 

Časový harmonogram ZZVJ-A

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla

hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek

9.00 hod. postrojení koně

zapřažení

1/2 hod. po posledním, který absolvoval zapřažení, bude provedena drezurní zkouška podle pořadí 1 - 20

1/2 hod. po skončení drezúry posledního jezdce bude provedena zkouška na předepsaném parkuru, pořadí 20 - 1

1 hod. po skončení parkuru proběhnou testy - vypracování odpovědí na otázky v průběhu 45 min.

 

  • Zkouška základního výcviku jezdce reiningu( ZZVJ - R )

- Podmínkou je minimální věk dvanáct let

- Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni

- vodění a předvádění koně

- úloha č. 11 nebo úloha č.12

 

Teoretické znalosti:

- anatomie a fyziologie koně

- napájení,krmení, ošetřování a kování koní

- úrazy a nemoci koní

- základní zdravotní ošetření koně

- ústroj jezdce a postroj koně při výcviku

- bezpečnost jezdce a základní první pomoc

- základní znalost všeobecných pravidel

- základní znalost pravidel reiningu

 

Hodnocení zkoušek základního výcviku jezdce reiningu:

- V praktické části zkoušky (úloha 11 nebo 12) je hodnocení stejné jako při soutěžích v souladu s platnými reiningovými pravidly (bez bodového hodnocení)

- Úloha se jede zpaměti , jezdec může vést koně na pákovém udidle jednoručně nebo obouručně na stihle.

- Hodnocení teoretické části formou testu - minimálně 30 správných odpovědí(z 35 otázek) = splnil.

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil / nesplnil.

Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o

zkouškách" pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek,kteří

splnili, vydána oblastním výborem ČJF licence jezdce reiningu s označením „jezdec - R".

 

Opravné zkoušky (platí pro všechny ZVVJ)

- Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců .

- Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu) ,opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 1 měsíc.

- Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.

 

Minimální počet uchazečů pro všechny ZVVJ je šest, maximální dvacet.

Poplatek je 500 kč a uchazeč musí uhradit účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanový pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

 

*Zvláštností a výjimkou je voltiž. ZZVJ ve Voltiži se nedělají. Děti dostanou od svého oddílu jezdeckou licenci, dostanou do ní ale červené razítko voltiž. S ní mohou děti závodit pouze ve voltiži. To platí pro vlastníky licencí všech disciplín, v nichž se zkoušky skládají samostatně: jezdec endurance se nemůže přihlásit do reiningové soutěže a absolvent zkoušky pro jezdce pony nemůže jezdit distanční dostih. Držitel všeobecné licence (ZVVJ) naopak může startovat v jakékoliv disciplín, pokud naplní její sportovně technické podmínky (znalost pravidel, předepsaná výstroj, apod)

 

  • Zkouška pro získání licence cvičitel jezdectví

Dělí se na:

- všeobecná licence(skoky,drezúra,všestrannost)

- vytrvalost

- spřežení

- voltiž

- reining

 

- Podmínkou je dosažený věk osmnácti let

- Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence minimálně tři roky

- Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni (event. spřežením)

- Uchazeč musí prokázat prakticky vedení výcvikové hodiny začátečníků/pokročilých na dané téma.

- Uchazeč musí prokázat praktické znalosti z lonžování koně se začátečníkem.

( u reiningu - lonžování koně / u spřežení - bez této části)

- Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti z daného rozsahu učebního plánu.

 

Zápisné

Zápisné ke zkoušce(i opakované) je 1000,-Kč, je příjmem pořadatele zkoušek- akreditovaného pracoviště.

Nevrací se.

 

  • Zkouška pro získání licence trenér v jezdectví

- Uchazeč musí dovršit v daném roce věk min. 25 let a musí mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou.

- Uchazeč musí dosáhnout prokazatelnou výkonnost „S" (nezahrnuje se výkonnost získaná na pony) - výsledková listina,výkonnostní odznak apod.

- Uchazeč musí prokazatelně vykonávat nepřetržitě po dobu 5 posledních let funkci cvičitele (potvrdí mateřský subjekt).

- Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti v rozsahu stanoveném učebním plánem.

- Uchazeč musí prokázat prakticky na jízdárně dovednost vést výcvik jezdců a koní

- zjištění úrovně výcviku jezdce a koně

- předvedení tréninkové hodiny

- vedení určené hodiny stanovené komisařem

- vyhodnocení a stanovení postupu v další přípravě jezdecké dvojice

- Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni:

u všeobecné licence - specialisti na drezuru-drezurní úloha na úrovni „S" a kavaletová práce z kroku,klusu a cvalu - specialisté na skoky a všestrannost-drezura na úrovni „L" a parkur do 120 cm

vytrvalost - kavaletová práce a drezurní úloha „L"

spřežení - předepsaná drezurní.úloha a parkur

voltiž - předepsaná sestava

reining - předepsaná úloha

 

Zápisné

Zápisné ke zkoušce(i opakované) je 1500,-Kč,

 

  • Zkouška pro získání licence rozhodčího v jezdectví

- Kandidát rozhodčího musí v době svého jmenování dosáhnout věk minimálně 21 let.

- Každý kandidát musí být držitelem jezdecké licence minimálně 3 roky.

- Jednotlivé disciplíny mohou prostřednictvím komisí specifikovat své požadavky na vlastní výkonnost kandidáta.

- Každý kandidát musí mít svého garanta, který mu po celou dobu před jmenováním pomáhá s přípravou a garantuje ČJF odborné znalosti a přípravu kandidáta.

- Garantem musí být národní rozhodčí.

- Uchazeč může absolvovat vzdělávání,praxi a zkoušky pro více disciplín. Jejich úspěšným složením získá kvalifikaci pro danou disciplínu/ny.

 

Vzdělávání, praxe a zkoušky probíhají v následujících etapách

Leden, únor : vstupní test uchazeče (všeobecná pravidla a pravidla dané specializace kandidáta)

Únor až listopad : semináře pro rozhodčí (viz.učební plán)

Praxe na 3 závodech dané specializace s min.počtem soutěží

- skoky,drezúra,reining - 10 soutěží

-vytrvalost,spřežení, všestrannost,voltiž - 6 soutěží

Listopad,prosinec : písemná a ústní závěrečná zkouška

 

  • Zkouška pro získání licence stavitele parkuru a tratí

- Kandidát stavitele parkurů a tratí musí v době svého jmenování dosáhnout věk minimálně 25 let.

- Každý kandidát musí být držitelem minimálně bronzového odznaku nebo držitelem licence

rozhodčího bez přerušení činnosti min. 3 roky v disciplínách skoky,všestrannost,spřežení,vytrvalost.

- Každý kandidát musí mít svého garanta, který mu po celou dobu před jmenováním pomáhá s přípravou a garantuje ČJF odborné znalosti a přípravu kandidáta.

- Uchazeč může absolvovat vzdělávání, praxi a zkoušky pro stavbu parkurů a tratí pro více disciplín (skoky, všestrannost, vytrvalost, spřežení) nebo jen část - stavitele parkurů či stavitele tratí dané disciplíny.

 

Vzdělávání ,praxe a zkoušky probíhají v následujících etapách

Leden,únor: Vstupní test uchazeče (pravidla stavba parkurů, event. stavba tratí)

Únor až listopad: Semináře pro stavitele parkurů a tratí

Praxe - asistence národním stavitelům v rozsahu -skoky 30 soutěží

- všestrannost,spřežení ,vytrvalost - 10 soutěží

Listopad, prosinec: písemná a ústní zkouška (praktická zkouška)

 

*Národním stavitelem parkurů a tratí pro dané disciplíny jmenuje na návrh Oblastního výboru ČJF VV ČJF.

Předpokladem je praxe min. 4 roky od zapsání do seznamu stavitelů parkurů a tratí ČJF a absolvování

vlastní praxe - postavení 100 soutěží u skoků, 30 soutěží u všestrannosti a vytrvalosti, 20 soutěží u spřežení.

 

 
© speedhorse.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma