- stránka věnovaná koním a parkurovému skákání
Hledat
Navigace: tomas.hrbacek5 > Krmivo

Krmivo

Kůň je býložravec,to znamená že žere rostliny, a  především trávu a byliny.

Jestliže kůň žije naprosto přirozeným životem, 20 hodin z 24 stráví pasením, pomalým přesunováním z místa na místo při hledání
odpovídající potravy.Koně jsou tzv. pomalí jedlíci:
mají poměrně malé žaludky vzhledem ke značné
velikosti střev a musí doplňovat potravu v pravidelných
intervalech.Při volném způsobu života nabírají na 
váze,je li dostatek potravy, a ztrácejí je-li jí málo.
Nepřirozené podmínky,které koni vnucuje člověk
(absence neustálého přístupu k pastvě a nutnost
spalovat energii při práci),znamenají,že musí dostávat
vhodnou alternativní potravu,aby prospívali.Krmení koní je složité.Podobně jako lidé jsou koně osobnosti a značně se liší svými požadavky na kvalitu a druh potravy,kterou potřebují aby si udrželi zdraví a dobrou kondici.V podstatě se krmivo domestikovaného koně skládá z objemového krmiva a koncentrátů.

 
© speedhorse.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma